Czas czytania: około min.

Ilu zarejestrowanych bezrobotnych może pobierać zasiłki?

01.02.2017 godz. 10:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Program Maluch realizowany był do roku 2011 na mocy  ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W 2011 r. na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 40.000.000 zł. Celem programu było wsparcie samorządów w tworzeniu nowych placówek opiekuńczych w celu ułatwienia rodzicom możliwości podjęcia pracy zawodowej.

Program Maluch 2016 jest realizowany na podstawie tej samej ustawy. Działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ogłoszono konkurs „MALUCH plus” 2017, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH  plus”.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.