Strona główna Wypowiedzi Ilu zarejestrowanych bezrobotnych może pobierać zasiłki?

Ilu zarejestrowanych bezrobotnych może pobierać zasiłki?

Ilu zarejestrowanych bezrobotnych może pobierać zasiłki?

Elżbieta Rafalska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Program Maluch Plus jest też kontynuacją programu wcześniej  wdrażanego przez poprzednia ekipę rządową – Maluch, która funkcjonuje od 2011 roku.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Program Maluch realizowany był do roku 2011 na mocy  ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W 2011 r. na realizację tego zadania przeznaczono kwotę 40.000.000 zł. Celem programu było wsparcie samorządów w tworzeniu nowych placówek opiekuńczych w celu ułatwienia rodzicom możliwości podjęcia pracy zawodowej.

Program Maluch 2016 jest realizowany na podstawie tej samej ustawy. Działając na podstawie art. 62 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ogłoszono konkurs „MALUCH plus” 2017, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH  plus”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!