Strona główna Wypowiedzi Import ze Wschodu. Czy Rosja jest dużym partnerem Polski?

Import ze Wschodu. Czy Rosja jest dużym partnerem Polski?

Import ze Wschodu. Czy Rosja jest dużym partnerem Polski?

Urszula Pasławska

Posłanka
Polskie Stronnictwo Ludowe

Czytam najnowsze doniesienia GUS-u za okres styczeń–wrzesień. Rosja jest naszym trzecim partnerem, do tej pory, jeśli chodzi o import.

Kawa na ławę, 04.12.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kawa na ławę, 04.12.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Według danych GUS-u Rosja jest trzecim co do wielkości partnerem, od którego importujemy towary. W okresie styczeń–wrzesień 2022 roku obroty opiewały na kwotę 60,6 mld zł.
  • Wartość importowanych towarów z Rosji wzrosła o 9,4 mld złporównaniu do roku poprzedniego. Równocześnie spadła masa netto importowanych towarów.
  • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako prawdziwą.
  • Natomiast pod względem eksportu Rosja wypadła z pierwszej dziesiątki naszych partnerów handlowych. Do września Polska eksportowała do Rosji towary o wartości 16,6 mld zł (9,7 mld zł mniej niż w roku poprzednim).

PiS z pomysłem komisji ds. polityki energetycznej

W listopadzie Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński zapowiedzieli powołanie komisji do zbadania potencjalnych działań i kontaktów służących uzależnianiu Polski od Rosji.

Komisja miałaby na celu zweryfikowanie polityki energetycznej Polski w latach 2007–2022 i według zapowiedzi polityków PiS odpowiednia ustawa już wkrótce trafi do Sejmu. Poparcie dla pomysłu w imieniu Solidarnej Polski wyraził Zbigniew Ziobro.

Temat komisji pojawił się podczas dyskusji w programie „Kawa na ławę”. Urszula Pasławska przypomniała, że Polska nadal utrzymuje partnerstwo gospodarcze z Rosją i wciąż importuje wiele towarów z tego kraju. Zauważyła, że obecny rząd z jednej strony chce weryfikować relacje polsko-rosyjskie, a z drugiej nadal je utrzymuje.

W tym roku więcej importowaliśmy, niż eksportowaliśmy

W 2022 roku od stycznia do września w handlu zagranicznym przeważał import, który opiewał na łączną kwotę 1 239,3 mld zł. Był on wyższy od eksportu o 68,3 mld zł. W analogicznym okresie w ubiegłym roku eksport był wyższy od importu o 9,1 mld zł.

Polski eksport jest kierowany przede wszystkim do krajów rozwiniętych (87,5 proc.), z czego 75,8 proc. handlu jest prowadzone z państwami Unii Europejskiej. Obroty z 10 największymi partnerami handlowymi opiewały na łączną kwotę 765,1 mld zł, czyli łącznie 65,3 proc. eksportu.

Równolegle głównym źródłem importu towarów, według kraju pochodzenia, były dla nas państwa rozwinięte (61,7 proc.), wśród których przeważały państwa UE (51,6 proc.). Za niemal 1⁄3 importu odpowiadały kraje rozwijające się.

Rosja trzecim partnerem pod względem importu

danych GUS wynika, że od stycznia do września 2022 roku Rosja była trzecim głównym partnerem Polski pod względem importu (według kraju pochodzenia). Za towary importowane z tego kraju zapłaciliśmy łącznie 60,6 mld zł. Odpowiadało to za prawie 5 proc. całego importu.

Większy obrót towarowy Polska odnotowała jedynie z Niemcami (254,1 mld zł) i Chinami (184 mld zł). Na kolejnych miejscach po Rosji znalazły się jeszcze m.in. Włochy i Stany Zjednoczone.

Gdy bierzemy pod uwagę kraj wysyłki, a nie kraj pochodzenia towaru, Rosja plasuje się na 4 miejscu. Trzecie miejsce pod względem importu zajmuje wówczas Holandia z obrotem na poziomie 77,4 mld zł.

Import wzrósł w stosunku do ubiegłego roku

Wartość towarów importowanych z Rosji od stycznia do września 2022 roku wzrosła względem analogicznego okresu roku poprzedniego o 9,4 mld zł. Pomimo tego udział obrotów z Rosją w całym polskim imporcie spadł o ok. 0,4 punktów proc.

danych dostępnych na Platformie Analitycznej SWAiD wynika, że pomimo wzrostu obrotu handloweg, masa importowanych towarów spadła. Od stycznia do września 2021 roku importowaliśmy z Rosji 24 mld kg towarów netto, a w roku bieżącym – 17,8 mld kg.

Za ponad połowę importu z Rosji odpowiadały produkty mineralne, których koszt opiewał na kwotę 36 mld zł. Do tej klasyfikacji należą m.in. paliwa, co oznacza, że przyrost importu mógł być spowodowany wzrostem cen surowców energetycznych. Z niedawnej analizy wypowiedzi Łukasza Mejzy dowiesz się, że podobna sytuacja dotknęła Niemcy.

Eksport do Rosji znacząco zmalał

Z odwrotną sytuacją mamy do czynienia w przypadku eksportu. Rok temu Rosja była 7 głównym partnerem Polski pod tym względem, natomiast obecnie spadła poniżej pierwszej dziesiątki (na miejsce 18).

Obroty handlowe z Rosją zmniejszyły się z poziomu 26,3 mld zł do 16,6 mld zł. Tym samym handel z Rosją odpowiada za 1,42 proc. całego polskiego eksportu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!