Strona główna Wypowiedzi Inflacja “zjada” 500+. Dzisiaj to już dużo mniej

Inflacja “zjada” 500+. Dzisiaj to już dużo mniej

Inflacja “zjada” 500+. Dzisiaj to już dużo mniej

Janusz Lewandowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Platforma Obywatelska

Poziom inflacji zżera nie tylko oszczędności, ale zżera budżety domowe, zżera 500+. Obliczono, że to jest 500+ minus mniej więcej 100 zł po tych wszystkich zawirowaniach inflacyjnych.

Fakty po Faktach, 02.10.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Fakty po Faktach, 02.10.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Pod koniec maja media (1,2,3) informowały, że realna wartość świadczenia 500+ – względem kwietnia 2016 roku – spadła poniżej 400 zł. W artykułach powoływano się na wyliczenia Instytutu Emerytalnego oraz ekonomisty Rafała Mundrego.
  • Według Instytutu Emerytalnego 500 zł w marcu było realnie warte 395,45 zł. Natomiast obliczenia ekonomisty Rafała Mundrego wskazywały, że realna wartość świadczenia w kwietniu spadła do 389,45 zł.
  • Najnowsze obliczenia dokonane za pomocą kalkulatora inflacji Ministerstwa Finansów pokazują, że wartość 500 zł, pomniejszona o inflację, wyniosła w sierpniu 370,75 zł.
  • Faktycznie, z powodu inflacji wartość świadczenia 500+ zmalała o mniej więcej (a nawet ponad) 100 zł w porównaniu do kwietnia 2016 roku. W związku z tym oceniamy wypowiedź Janusza Lewandowskiego jako prawdziwą.

Lewandowski: budżety polskich gospodarstw domowych topnieją

O 17,2 proc. wzrosły ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu – wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. Po raz ostatni wyższy poziom inflacji odnotowano 25 lat temu, w lutym 1997 roku. W opinii Janusza Lewandowskiego przeciętna rodzina odczuwa mocniej podwyżkę cen. Inflacja jest wyższa w przypadku produktów żywnościowych (19,3 proc.) oraz nośników energii (44,2 proc.). Równolegle gospodarstwa domowe doświadczają konsekwencji wzrostu stóp procentowych w postaci wyższych rat kredytów.

Zdaniem europosła źródeł inflacji należy upatrywać w polityce rządu, który – zamiast ściągać pieniądze z rynku – rozdaje kolejne świadczenia i dodatki. Działanie to ma cel polityczny – utrzymanie poparcia. Jak jednak Lewandowski podkreślił, Polacy mają świadomość, że rozdawanie pieniędzy napędza inflację i osłabia siłę nabywczą pieniądza. Lewandowski przytoczył przykład świadczenia 500+, które aktualnie ma być warte o około 100 zł mniej.

500+, a może 370+?

Program 500+ ruszył 1 kwietnia 2016 roku. Świadczenie to nie jest waloryzowane, co oznacza, że jego wartość nominalna nie jest korygowana (np. o inflację lub wzrost wynagrodzeń w gospodarce). W związku z tym inflacja w ciągu 6 lat pomniejszyła realną wartość świadczenia.

Pod koniec maja Instytut Emerytalny informował, że wartość 500+, skorygowana o inflację, wynosiła w marcu 395,45 zł. Z kolei, jak obliczył ekonomista Rafał Mundry, w kwietniu realna wartość spadła do 389,45 zł.

Za pomocą kalkulatora inflacji Ministerstwa Finansów można obliczyć aktualniejsze dane w ujęciu miesięcznym. Okazuje się, że między kwietniem 2016 roku a sierpniem 2022 roku realna wartość 500 zł spadła do 370,75 zł. Innymi słowy, obecnie za kwotę 500 zł jesteśmy w stanie kupić o ok. ¼ mniej. Skumulowana wartość inflacji, według kalkulatora, to 34,86 proc.

Nie będzie waloryzacji 500+

– Na ten moment nie przewidujemy waloryzacji 500 plusoświadczyła minister Marlena Maląg w wywiadzie dla Radia Zet. Najnowszy sondaż Instytutu Badań Pollster dla „Super Expresu” wskazuje jednak, że większość Polaków jest przeciwko podniesieniu świadczenia do co najmniej 700 zł. Natomiast badani (84 proc.) oczekują od rządu utrzymania zerowego VAT-u na żywność.

Program 500+ wprowadzony w kwietniu 2016 roku początkowo zakładał wypłatę świadczenia na drugie i kolejne dziecko. 500 zł na pierwsze dziecko przysługiwało tylko rodzinom o niskich dochodach: poniżej 800 zł dochodu netto na osobę oraz poniżej 1 200 zł dochodu na osobę na dziecko z niepełnosprawnością. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie jest wypłacane na każde dziecko, niezależnie od dochodów.

Od początku działaności programu wydano ok. 200 mld zł. Aktualnie świadczenie obejmuje ok. 6,6 mln dzieci.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!