Strona główna Wypowiedzi Jak blisko średniej unijnej jest polskie PKB?

Jak blisko średniej unijnej jest polskie PKB?

Jak blisko średniej unijnej jest polskie PKB?

Jerzy Kwieciński

Wiceprezesa zarządu Banku Pekao

W ostatnich dniach Eurostat podał, że na koniec 2018 r., osiągnęliśmy już 71 proc. średniej UE (PKB – przyp. red.)

Rzeczpospolita, 28.06.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Rzeczpospolita, 28.06.2019 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Indeks PKB per capita wyrażany w PPS (purchasing power standards) informuje nas jak plasuje się krajowe PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w odniesieniu do średniej unijnej. Jest to punkt odniesienia informujący jak kraj plasuje się pomiędzy innymi krajami Wspólnoty.

Zgodnie z danymi pochodzącymi ze strony Eurostatu w 2108 roku PKB per capita Polski wyniosło 71% unijnego.

Wypowiedź uznajemy zatem za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!