Strona główna Wypowiedzi Jak głosowała Beata Kempa w sprawie rezolucji o owadach?

Jak głosowała Beata Kempa w sprawie rezolucji o owadach?

Jak głosowała Beata Kempa w sprawie rezolucji o owadach?

Beata Kempa

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Suwerenna Polska

Nie, absolutnie byłam temu przeciwna [rezolucji o europejskiej strategii wobec białka – przyp. Demagog]. […] Prawdopodobnie nie [głosowałam za – przyp. Demagog], a jeśli nawet […] by się tak stało, to zawsze jest jeszcze poprawka.

Gość Radia ZET, 16.05.2024

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Gość Radia ZET, 16.05.2024

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • 19 października 2023 roku w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie (pkt 111) w sprawie przyjęcia tzw. europejskiej strategii w zakresie białka.
  • rezolucji wskazuje się na potrzebę wprowadzenia zrównoważonej produkcji i spożycia wszystkich rodzajów białka w Unii Europejskiej, a także na rosnący potencjał białka pochodzącego z owadów przeznaczonego do spożycia przez ludzi.
  • W czasie pierwszego głosowania w sprawie wprowadzenia rezolucji Beata Kempa głosowała za rezolucją. Każdy z głosujących miał prawo do korekty głosu, z której jednak skorzystali jedynie Joachim Brudziński, Patryk Jaki, Izabela-Helena Kloc, Łukasz Kohut i Tomasz Poręba.
  • Z racji, że Beata Kempa wbrew swoim słowom zagłosowała za wprowadzeniem rezolucji i nie skorzystała z prawa do korekty głosu, wypowiedź oceniamy jako fałsz.

Artykuł powstał w ramach drugiej edycji Weryfikatonu — maratonu sprawdzania informacji przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Więcej sprawdzonych analiz znajdziesz na stronie demagog.org.pl.

Europejska strategia w zakresie białka

Parlament Europejski zdecydował się na przyjęcie rezolucji, w której stwierdził, że ma na uwadze rosnący potencjał białka pochodzącego z owadów do spożycia przez ludzi, a zwłaszcza do żywienia zwierząt. Jako cel uznano ograniczenie importu białek do UE oraz większą edukację na temat hodowli owadów (s. 5).

rezolucji wskazano także, że konsumenci powinni otrzymywać jasne informacje na temat żywności pochodzącej z owadów (s. 5). Należy dodać, że rezolucja to stanowisko Parlamentu Europejskiego, które nie ma mocy wiążącej prawnie.

Zjednoczona Prawica za owadami?

W Radiu ZET, w rozmowie Bogdana Rymanowskiego z posłanką do Parlamentu Europejskiego Beatą Kempą pojawiło się pytanie od słuchacza: „Politycy Zjednoczonej Prawicy straszyli ludzi, że Unia nakaże jeść robaki. Tymczasem 17 października 2023 roku głosowała Pani wraz z innymi europosłami Zjednoczonej Prawicy za unijną strategią białkową, czyli za dodawaniem robaków do produktów spożywczych. Jak pani to wyjaśni, co was do tych robaków przekonało?”.

Beata Kempa od razu zaczęła przerywać, mówiąc nie, nie…”. Kiedy prowadzący zakończył czytać pytanie, europosłanka stwierdziła, że nigdy nie zagłosowała za tą rezolucją. Po chwili jednak dodała, że mogła to zrobić przypadkiem, a w takim wypadku na pewno skorzystała z poprawki. Tak jednak się nie stało.

Udział PiS w głosowaniu

Jak czytamy w przewodniku po sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, każdy poseł w głosowaniu imiennym może wnioskować o korektę swojego głosu. Wynik głosowania nie ulega jednak wtedy zmianie. Czas na złożenie wniosku o korektę mija do godziny 12:00 w piątek przypadający w drugim tygodniu po sesji parlamentu (s. 25). Beata Kempa nie skorzystała jednak z tej możliwości.

Głosowanie odbyło się 19 października ub.r. (pkt 111). Jedynie czterech polityków Zjednoczonej Prawicy nie wyraziło poparcia dla wprowadzenia rezolucji, i to dopiero w ramach poprawek do głosów (Joachim Brudziński, Patryk Jaki, Izabela-Helena Kloc i Tomasz Poręba). Beaty Kempy nie ma jednak na liście tych osób – ostatecznie pozostawiła ona głos „za”.

Fałszywe informacje na temat owadów

Warto wspomnieć, że temat spożywania owadów pojawia się wiele fałszywych informacji. Nie jest na przykład prawdą, że żywność zawierająca owady nie była i będzie oznaczana. Wymagania dotyczące etykietowania produktów z owadów już obowiązują i nie ma planów ich zniesienia.

Tak samo nie jest prawdą, że zawarta w owadach chityna jest szkodliwa dla człowieka. Jak podaje amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (EPA), nie powinna ona szkodzić ludziom, zwierzętom i środowisku, jeśli jest stosowana zgodnie z przeznaczeniem. Chityna nie znajduje się na liście substancji kancerogennych, stworzonej przez Międzynarodową Agencję Badań nad Rakiem (IARC).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!