Strona główna Analizy Sprawdzaj informacje przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Weź udział w Weryfikatonie!

Sprawdzaj informacje przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Weź udział w Weryfikatonie!

fot. Pexels / Modyfikacje: Demagog

Sprawdzaj informacje przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Weź udział w Weryfikatonie!

Czy politycy startujący w wyborach do Parlamentu Europejskiego mówią prawdę? Czy opierają swoje wypowiedzi na faktach? A może zastanawia Cię, jakie fałszywe teorie krążą w przestrzeni medialnej w kontekście Unii Europejskiej? Sprawdzimy to podczas drugiej edycji Weryfikatonu. Europejski maraton weryfikowania faktów odbędzie się już 25 i 26 maja 2024 roku. Do udziału zapraszamy dziennikarzy z redakcji ogólnopolskich i lokalnych, fact-checkerów oraz studentów. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Google News Initiative w celu przeciwdziałania dezinformacji.

Weź udział w Weryfikatonie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

 

Już 9 czerwca 2024 roku w 27 państwach Unii Europejskiej odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W Polsce wybierzemy 53 posłów i posłanek, którzy będą nas reprezentować. Każde wybory to czas, w którym fact-checking i weryfikacja wypowiedzi stają się szczególnie istotne. Dlatego organizujemy drugą edycję Weryfikatonu, czyli maratonu weryfikowania informacji połączonego z rywalizacją.

Wydarzenie polega na weryfikowaniu informacji w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym wypowiedzi kandydatów startujących w wyborach, sprawdzaniu stopnia realizacji obietnic wyborczych, dementowaniu fake newsów oraz mitów i teorii spiskowych związanych z Unią Europejską.

Kto może wziąć udział i co można wygrać?

Do akcji mogą się zgłaszać zespoły dziennikarzy z redakcji ogólnopolskich i lokalnych, fact-checkerzy, aktywiści i działacze społeczni pracujący w redakcjach lub prowadzący portale internetowe oraz studenci dziennikarstwa i kierunków pokrewnych. Każdy zespół powinien liczyć od 3 do 5 osób.

Nie masz grupy, która chciałaby wziąć udział razem z tobą? Możesz zgłosić się sam, a my utworzymy dla Ciebie zespół. Podczas wydarzenia organizowane będą warsztaty w formie flash talk, zapewnimy też opiekę mentorów i mentorek oraz niezbędną pomoc. Dla zwycięzców przygotowaliśmy nagrody finansowe. Zwycięska grupa otrzyma nagrodę w wysokości 10 tys. zł. Za zajęcie drugiego miejsca przewidzieliśmy 7,5 tys. zł, a trzeciego – 5 tys. zł.

Jak będzie wyglądać Weryfikaton?

Wydarzenie opiera się na formule hackathonu podzielonego na trzy etapy. Podczas pracy w grupach uczestnicy podejmą się rozwiązania konkretnego problemu – w tym przypadku weryfikacji informacji w kontekście Unii Europejskiej. W pierwszej części zespoły przeprowadzą monitoring, wybiorą treści do sprawdzenia oraz wykonają zadania przygotowane przez Zespół Stowarzyszenia Demagog. Na kolejnym etapie grupy będą analizować wypowiedzi poszczególnych kandydatów i znalezione fake newsy, jednocześnie pogłębiając wiedzę z zakresu fact-checkingu.

Zależy nam na zwiększaniu dostępu do wiarygodnych informacji przed nadchodzącymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, dlatego w ostatniej części zadaniem uczestników będzie przygotowanie jak największej liczby jakościowych materiałów, które zostaną zweryfikowane przez fact-checkerów. Zespoły będą opracowywać przykłady konkretnych działań, np. gotowe artykuły czy posty do mediów społecznościowych wraz z planem ich promocji.

Sprawdzaj z nami

Jeśli chcesz weryfikować wypowiedzi polityków razem z nami, nie zwlekaj – wyślij zgłoszenie przez formularz do 12 maja 2024 roku. 

 

Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w Warszawie w dniach 25 i 26 maja 2024 roku. Uczestnikom zapewniamy nocleg oraz wyżywienie podczas trwania Weryfikatonu, a udział w nim jest całkowicie bezpłatny. Przed wydarzeniem przeprowadzimy również webinar wprowadzająco-szkoleniowy dla wszystkich uczestników.

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc do wspólnego weryfikowania możemy zaprosić maksymalnie 70 uczestników. Udział w wydarzeniu mogą wziąć tylko osoby pełnoletnie.

Masz pytania? Sprawdź nasze FAQ i zapoznaj się z regulaminem Weryfikatonu.

FAQ: czyli wszystko, co musisz wiedzieć.

1. Czym jest Weryfikaton?

Weryfikaton, czyli maraton sprawdzania informacji przed wyborami samorządowymi. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Demagog, a partnerem – Google News Initiative.

Formuła wydarzenia bazuje na schemacie hackhatonu. Podczas pracy w grupach uczestnicy i uczestniczki stają przed zadaniem rozwiązania określonego problemu – w tym przypadku jest to weryfikacja informacji i docieranie z faktami przed wyborami samorządowymi do lokalnych społeczności.

Celem Weryfikatonu jest zwiększanie dostępu do wiarygodnych informacji przed wyborami samorządowymi. Ważne będzie również przygotowanie jak największej liczby jakościowych treści, które zweryfikują fact-checkerzy, oraz opracowanie przykładów konkretnych działań, np. gotowych artykułów, postów w mediach społecznościowych, wraz z planem ich promocji. Zależy nam na dotarciu ze sprawdzonymi treściami do jak największej liczby odbiorców.

2. Jakie będzie wyzwanie w trakcie Weryfikatonu?

Już 9 czerwca 2024 w 27 państwach Unii Europejskiej odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. W Polsce wybierzemy  53 posłów i posłanek, którzy będą nas reprezentować. Każde wybory to czas, w którym fact-checking i weryfikacja wypowiedzi stają się szczególnie istotne. 

Dlatego organizujemy drugą edycję Weryfikatonu, czyli maratonu weryfikowania informacji połączonego z rywalizacją. Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy kandydaci i kandydatki są prawdomówni, czy realizują obietnice oraz jakie fałszywe informacje są rozprzestrzeniane w kontekście wyborów.

 

3. Jak będzie przebiegał Weryfikaton?

Wydarzenie odbędzie się stacjonarnie w Warszawie 25 i 26 maja 2024 roku.

Weryfikaton będzie składał się z kilku etapów. Rozpocznie się od cyklu warsztatów w formacie flash talk dotyczących monitoringu sieci, fact-checkingu, narzędzi oraz promocji cyfrowych treści. W kolejnym etapie zespoły, które zakwalifikują się do rywalizacji, będą pracować nad monitoringiem treści do sprawdzenia, a później nad ich weryfikacją oraz przygotowaniem i promocją artykułów. 

Weryfikaton będzie składał się z trzech etapów, które zostaną poprzedzone szkoleniami:

 1. Wyszukiwanie treści do sprawdzenia – monitoring sieci.
 2. Weryfikacja informacji w ramach pracy zespołowej.
 3. Przygotowanie strategii promocji treści obejmującej wybór odpowiednich kanałów komunikacji.

W wydarzeniu weźmie udział ponad 10 zespołów składających się z 3-5 osób. Do oceny pracy zespołów zostanie powołane jury, złożone z dziennikarzy, fact-checkerów oraz osób zajmujących się komunikacją i promocją. Wszystkie treści powstałe w trakcie Weryfikatonu zostaną przed publikacją sprawdzone również przez analityków Stowarzyszenia Demagog.

4. Kto może zgłosić swój udział w Weryfikatonie?

Do uczestnictwa w 2-dniowym maratonie połączonym z rywalizacją zapraszamy dziennikarzy z redakcji ogólnopolskich i lokalnych oraz fact-checkerów, aktywistów i działaczy społecznych, pracujących w redakcjach lub prowadzących portale internetowe, oraz studentów dziennikarstwa i kierunków pokrewnych.

Zgodnie z regulaminem w Weryfikatonie mogą wziąć udział zespoły liczące od 3 do 5 Uczestników („Zespół” lub „Zespoły”) lub osoby indywidualne, które zostaną przez Organizatorów połączone w zespoły. Wydarzenie jest skierowane wyłącznie do pełnoletnich osób fizycznych. Tylko takie osoby mogą zostać Uczestnikami, Mentorami lub członkami Jury.

5. Czy muszę mieć zespół, aby wziąć udział w wydarzeniu?

Nie, możesz zgłosić się indywidualnie. Przypiszemy Cię do jednego z zespołów po zamknięciu zgłoszeń.

6. Gdzie odbędzie się Weyfikaton?

Weryfikaton odbędzie się stacjonarnie w Warszawie w terminie 25 i 26 maja 2024 roku (szczegóły otrzymasz po wypełnieniu formularza i akceptacji Twojego zgłoszenia). Uczestnikom i Uczestniczkom zapewniamy nocleg (w piątek oraz w sobotę) oraz wyżywienie na czas trwania wydarzenia.

7. Ile będzie trwał Weryfikaton?

Weryfikaton rozpocznie się w sobotę (25 maja) o 9:00 i będzie trwał do niedzieli (26 maja) do 16:00. Wszystkim osobom z zaakceptowanym zgłoszeniem zapewniamy nocleg w piątek oraz w sobotę (szczegóły otrzymasz w wiadomości po zaakceptowaniu Twojego zgłoszenia). Finał wydarzenia jest planowany na godziny popołudniowe w niedzielę.

8. Jakie aktywności są przewidziane dla uczestników?

W trakcie wydarzenia przewiduje się serię warsztatów w formacie flash talk dotyczących monitoringu sieci, fact-checkingu, narzędzi oraz promocji cyfrowych treści.

Praktyczna część wydarzenia obejmuje pracę nad analizami, ich prezentację oraz pracę nad promocją powstałych treści.

9. Czy koszt udziału uczestników w Weryfikatonie jest bezpłatny?

Tak, udział uczestników w Weryfikatonie jest bezpłatny. W trakcie Weryfikatonu zapewniamy transport, nocleg oraz wyżywienie.

10. Jakie nagrody zostały przewidziane dla zwycięzców?

Zwycięzcom Weryfikatonu zostaną przyznane nagrody pieniężne o łącznej wysokości 22 500 PLN brutto. Więcej informacji na temat nagród znajdziesz w regulaminie.

 1. miejsce: 10 000 PLN
 2. miejsce:   7 500 PLN
 3. miejsce:   5 000 PLN

11. Kto i w jaki sposób wyłoni zwycięskie projekty?

Zwycięskie projekty wyłoni jury na podstawie kryteriów przedstawionych szczegółowo w regulaminie.

 1. Jury oceni przygotowane przez Zespoły prace w ramach następujących kryteriów:
  1. kryteria formalne:
   1. dostarczenie analiz i podsumowania przed upływem wyznaczonego czasu poprzez przesłanie bezpośredniego linku do dokumentu Google Docs z treścią analiz przez aplikację Slack lub pocztą elektroniczną do Organizatora;
   2. przestrzeganie przez Uczestników postanowień Regulaminu;
   3. czynny udział co najmniej 3 Uczestników w ramach Zespołu w pracy nad zadaniami;
  2. kryteria merytoryczne:
   1. jakość, ocena jakości analiz pod względem poprawności merytorycznej i językowej;
   2. zgodność oceny analizowanej treści z przedstawionymi w analizie informacjami, dostępnymi danymi w otwartych zasobach oraz standardami przyjętymi przez Organizatora;
   3. przestrzeganie metodologii i standardów przyjętych przez Organizatora i udostępnionych Uczestnikom w ramach fact-checkingu treści;
   4. kompletność i jakość prezentacji;
   5. skuteczność i możliwość publikacji (fact-checki mogą być opublikowane na stronie www organizatora po sprawdzeniu przez cross-checkerów Organizatora, również po zakończeniu Weryfikatonu);
   6. ilość i innowacyjność (demonstracja pracy oraz planu promocji);
   7. różnorodność sprawdzanych treści;
   8. wykorzystanie do analizy i pozyskania danych narzędzi zaproponowanych przez Organizatora.

Jury powołane do oceny analiz będzie złożone z dziennikarzy, fact-checkerów oraz osób zajmujących się komunikacją i promocją.

12. Jaki sprzęt jest mi potrzebny, żeby wziąć udział w Weryfikatonie?

Aby wziąć udział w Weryfikatonie, potrzebujesz jedynie laptopa z dostępem do Wi-Fi.

13. Czy muszę mieć doświadczenie w weryfikacji informacji i posiadać afiliację z tytułem prasowym?

Aby wziąć udział w Weryfikatonie, nie musisz posiadać doświadczenia i afiliacji z tytułem prasowym. Podczas wydarzenia organizowane będą warsztaty w formie flash talk, opieka mentorów i mentorek oraz niezbędna pomoc.Do uczestnictwa w Weryfikatonie zapraszamy dziennikarzy z redakcji ogólnopolskich i lokalnych oraz fact-checkerów, aktywistów i działaczy społecznych, którzy pracują w redakcjach lub prowadzą portale internetowe. Zapraszamy również studentów dziennikarstwa i pokrewnych kierunków, którzy zdobyli już pierwsze doświadczenie w pisaniu artykułów.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!