Strona główna Wypowiedzi Jak głosowali europosłowie PiS w sprawie Funduszu Odbudowy?

Jak głosowali europosłowie PiS w sprawie Funduszu Odbudowy?

Jak głosowali europosłowie PiS w sprawie Funduszu Odbudowy?

Borys Budka

Minister Aktywów Państwowych
Platforma Obywatelska

Przypomnę, że żaden poseł PiS-u w Europarlamencie nie zagłosował za tym Funduszem (Odbudowy – przyp. Demagog).

Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, 04.06.2022

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM, 04.06.2022

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • głosowaniu nad opinią ustawodawczą dotyczącą decyzji w sprawie zasobów własnych 4 europosłów PiS głosowało „przeciw”, a 23 wstrzymało się od głosu.
 • Z kolei w głosowaniu w sprawie przyjęcia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (największej części Funduszu Odbudowy) „za” opowiedziało się 26 obecnych europosłów PiS.
 • Borys Budka wybiórczo przytacza wyniki jednego głosowania pod tezę (cherry picking), pomijając fakt, że europosłowie PiS poparli Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W związku z tym jego wypowiedź oceniamy jako manipulację.

Budka o głosowaniu w sprawie Funduszu Odbudowy

Borys Budka podczas rozmowy w radiu RMF FM podkreślał, że utworzenie Funduszu Odbudowy było dobrym krokiem, pozwalającym gospodarce Polski wyjść z kryzysu po pandemii. 

Polityk PO podkreślił, że gdyby nie głosy opozycji w polskim Sejmie, nie doszłoby do uchwalenia ustawy w sprawie ratyfikacji Funduszu Odbudowy. Z dyscypliny partyjnej wyłamała się bowiem Solidarna Polska, która w całości zagłosowała przeciw.

Budka stale utrzymywał, że obóz władzy nie chciał pieniędzy unijnych dla Polski. Przytoczył wyniki głosowania w Parlamencie Europejskim, w którym żaden z eurodeputowanych z ramienia PiS miał nie poprzeć Funduszu Odbudowy.

Europosłowie PiS wstrzymali się od głosu, ale nie wszyscy 

16 września 2020 roku w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie nad opinią ustawodawczą dotyczącą decyzji w sprawie zasobów własnych. Głosowanie (nr 123, projekt A9-0146/2020) zakończyło się wynikiem: 455 głosów „za”, 146 – „przeciw”, 88 – „wstrzymujących się”. 

Biorąc pod uwagę głosowanie indywidualne, „za” nie opowiedział się żaden europoseł PiS wchodzący w skład ugrupowania Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. 4 eurodeputowanych było przeciwko (Beata Szydło, Beata Kempa, Grzegorz Tobiszowski i Anna Zalewska). Z kolei od głosu wstrzymało się pozostałych 23 europarlamentarzystów PiS.

Parlament podtrzymał zdanie, że budżet unijny potrzebuje nowych źródeł przychodów, i uznał, że przychody te powinny przynajmniej pokryć koszty związane z planem odbudowy. Uchwalenie opinii ustawodawczej umożliwiło przyjęcie przez Radę decyzji w sprawie zasobów własnych i przedstawienie jej do ratyfikacji parlamentom 27 państw członkowskich.

Decyzja w sprawie zasobów własnych była również podstawą prawną umożliwiającą zaciąganie pożyczek na rynkach finansowych w celu sfinansowania Funduszu Odbudowy.

Zmiana stanowiska

Natomiast 9 lutego 2021 roku w europarlamencie odbyło się głosowanie dotyczące przyjęcia Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który stanowi największą część Funduszu Odbudowy. To właśnie w ramach tego instrumentu państwa członkowskie opracowują krajowe plany odbudowy. Aby skorzystać ze wsparcia w ramach tego instrumentu, reformy i inwestycje powinny zostać wdrożone do 2026 roku.

Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności został zatwierdzony 582 głosami. Przeciwko było 40 eurodeputowanych, a 69 wstrzymało się od głosu.

Według protokołu z tego dnia (głosowanie nr 185, projekt A9-0214/2020, Am 2) „za” przyjęciem Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności głosowali wszyscy europosłowie PiS, poza Elżbietą Kruk, która była wówczas nieobecna.

UE walczy z pandemią

Fundusz Odbudowy jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, które postawiła przed nami pandemia. Głównymi celami są:

 • odbudowa i przywrócenie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy,
 • przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Polska może otrzymać od UE ok. 58 mld euro, z czego ponad 34 mld euro to bezzwrotne pożyczki. Krajowy Plan Odbudowy został niedawno zaakceptowany przez Komisję Europejską. Środki popłyną do Polski pod warunkiem wypełniania tzw. kamieni milowych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!