Strona główna Wypowiedzi Jak jest średnia płaca prokuratorów w IPN?

Jak jest średnia płaca prokuratorów w IPN?

Jak jest średnia płaca prokuratorów w IPN?

Bogdan Borusewicz

Senator
Platforma Obywatelska

Średnia płaca prokuratorów w IPN to 17 tysięcy zł.

Posiedzenie Senatu, 29.09.2020

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Senatu, 29.09.2020

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Bogdana Borusewicza uznajemy za fałszywą, ponieważ najnowsze dane opublikowane przez NIK wskazują, że prokuratorzy w IPN zarabiają miesięczne 20,2 tys. zł

Prokurator zarabia więcej niż prezes?

Dane dotyczące przeciętnych miesięcznych zarobków prokuratorów w Instytucie Pamięci Narodowej są publikowane co roku przez Najwyższa Izbę Kontroli w analizie wykonania budżetu państwa. Jak wynika z najnowszych informacji, w roku 2019 prokuratorzy za miesiąc pracy otrzymywali 20 244,30 zł (wzrost o ok. 10,6 proc.). To więcej niż wynagrodzenie prezesa IPN. Jego zarobki możemy obliczyć na podstawie tzw. kwoty bazowej zawartej w ustawie budżetowej oraz specjalnych mnożników znajdujących się w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej. W roku 2019 wspomniana kwota bazowa dla osób piastujących najwyższe stanowiska państwowe wyniosła 1 789,42 zł. Po przemnożeniu jej przez dwa mnożniki: wynagrodzenie zasadnicze (5,0) oraz dodatek funkcyjny (1,3), otrzymujemy kwotę 11 273,34 zł

Wzrost uposażenie w ostatnich latach

Dane publikowane przez NIK wskazują, że wysokość uposażenia dla prokuratorów rośnie. Dla okresu 2015-2018 kwoty te kształtowały się następująco:

  • rok 2018 – 18 312,10 zł (wzrost o ok. 3,5 proc.),
  • rok 2017 – 17 688 zł (wzrost ok. 2,6 proc.),
  • rok 2016 – 17 243 zł (wzrost o ok. 5 proc.),
  • rok 2015 – 16 417,90 zł.

Podwyżki dla pozostałych pracowników – zróżnicowane

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w IPN osób, które są nieobjęte mnożnikowym systemem wynagrodzeń, wyniosło w roku 2019 5 803,80 zł. W poprzednim roku na konto pracowników wpływało średnio 5 780,7 zł. Oznacza to, że pomiędzy rokiem 2019 i 2018 wynagrodzenia wzrosły o ok. 0,4 proc. W większym stopniu sytuacja uległa poprawie między rokiem 2018 a 2017. Wówczas przeciętnie miesięczne zarobki wzrosły o ok. 3,7 proc. (z 5 573,10 zł do 5 780,70 zł). Poprzednie 12 miesięcy to zbliżony poziom i wzrost na poziomie 4,4 proc. (z 5 339 zł do 5 573 zł). Z kolei w okresie 2015-2016 odnotowano podwyżkę ok. 7,4 proc. ( 4968,80 zł do 5 339 zł).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!