Czas czytania: około min.

Jak oceniany jest prezydent Gdańska?

23.09.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W niedawnym sondażu IBRIS dla Onetu i “Faktu” poproszono respondentów o ocenę 20 lat prezydentury Pawła Adamowicza.  Sondaż przeprowadzono w dniach 27-28 sierpnia 2018 metodą CATI na próbie 1100 pełnoletnich mieszkańców Gdańska. Odpowiedzi ukształtowały się następująco:

  • zdecydowanie dobrze – 20,8%
  • raczej dobrze – 49,6%
  • raczej źle – 12,8%
  • zdecydowanie źle – 14,4%
  • trudno powiedzieć – 2,4%.

Łatwo policzyć, że 70,4% ankietowanych oceniło prezydenturę Pawła Adamowicza raczej dobrze lub zdecydowanie dobrze. Oceny te można uznać za równoważne z przywołanymi przez prezydenta “dobrą” i “bardzo dobrą”, a wypowiedź Pawła Adamowicza należy uznać za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Paweł Adamowicz
Prezydent Gdańska

 

W ostatnim sondażu opublikowanym przez Onet 70% oceniło prezydenturę moją jako dobrą i bardzo dobrą.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.