Czas czytania: około min.

Jak przedstawiają się statystki dotyczące wypadków na polskich drogach w 2019 roku?

22.02.2021 godz. 12:06

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Manipulacja

Analiza w pigułce

  • W roku 2019 odnotowano 30 288 wypadków drogowych, w których poszkodowanych zostało 38 386 osób.
  • Wśród 2 909 osób, które zginęły w wypadkach, 793 ofiary stanowili piesi.
  • Najwięcej zgonów odnotowano wśród kierowców (1 570 osób). W grupie wiekowej 60+ liczba zgonów była najwyższa i wyniosła 914 (31,4 proc. wszystkich zgonów).

Michał Szczerba przytacza prawidłowe dane dotyczące liczby ofiar śmiertelnych na polskich drogach w 2019 roku. Myli się jednak co do liczby wypadków na polskich drogach o ok. 9 tys. W związku z tym jego wypowiedź uznajemy za manipulację.

Zmiany w prawie drogowym

Inicjatywę w zakresie zmian w prawie drogowym wniosły kluby Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, a także rząd. Finalnie za projekt bazowy uznano ten przedstawiony przez Radę Ministrów. Jego głównym założeniem było wprowadzenie zasady pierwszeństwa pieszych także przy wchodzeniu na pasy oraz uregulowanie kwestii tzw. jazdy na zderzak. Ustawodawca zamierza również zakazać korzystania z telefonu przez pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię.

Sejm przegłosował nowelizację 21 stycznia 2021 roku większością 423 głosów. Ustawa została następnie przekazana do Senatu. Debata w izbie wyższej polskiego parlamentu na temat proponowanych zmian odbyła się 17 lutego podczas 21. posiedzenia. W imieniu Koalicji Obywatelskiej głos zabrał Michał Szczerba, który występował w roli posła-wnioskodawcy. W związku z pojawiającymi się wcześniejszymi pytaniami polityk przytoczył statystyki dotyczące wypadków drogowych w Polsce w roku 2019.

Wypadki i poszkodowani

Statystyki dotyczące wypadków drogowych są sporządzane przez Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji (KGP). W opracowaniu za rok 2019, na s. 5 możemy przeczytać, że w Polsce miało miejsce 30 288 wypadków, w których poszkodowanych zostało 38 386 osób (s. 35). Oznacza to, że liczba wypadków względem roku 2018 (31 674) spadła, lecz w przypadku rannych odnotowano wzrost (37 359). Statystyki z poprzednich lat w tym zakresie sprawdzaliśmy przy okazji wypowiedzi Rafała Webera.

W roku 2019 w zdarzeniach drogowych śmierć poniosło w sumie 2909 osób. W grupie tej 793 osoby stanowili piesi. Największa liczba ofiar śmiertelnych przypada na kierujących pojazdami (1570 osób). Natomiast wśród pasażerów zginęło 546 osób. Z raportu wynika również, że (s. 18) liczba ofiar śmiertelnych (1732) była wyższa w wypadkach na terenie niezbudowanym niż na terenie zabudowanym (1 177).

Warto również podkreślić, że wypadki w terenie niezabudowanym są o wiele bardziej niebezpieczne. Świadczy o tym relacja między liczbą wypadków a liczbą ofiar śmiertelnych. Poza obszarem zabudowanym śmierć poniosło więcej osób, mimo że liczba wypadków była ok. 2,4 raza mniejsza niż w terenie zabudowanym (8 929 do 21 359 wypadków).

Źródło: KGP

Biorąc pod uwagę strukturę wieku, najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród seniorów 60+ (914 ofiar), co stanowiło 31,4 proc. wszystkich przypadków. Z kolei najwięcej rannych przypada na grupę wiekową 25-39 lat – 9 113 osób (25,3 proc. przypadków).

Źródło: KGP

Kto w większym stopniu przyczynił się do spowodowania wypadków drogowych?

Ze statystyk Policji (s. 24) jednoznacznie wynika, że głównymi winowajcami wypadków byli kierowcy. Z ich winy doszło do 26 534 wypadków (87,6 proc. ogółu). W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 226 osób (76,5 proc.), a 31 910 zostało rannych (89,9 proc.). Do głównych przyczyn takiego stanu rzeczy zaliczono:

  • nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu – 7 252 wypadki,
  • niedostosowanie prędkości do warunków ruchu – 6 268 wypadków,
  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych – 2 924 wypadki.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub