Strona główna Wypowiedzi Jak wyglądają statystyki bezpieczeństwa na polskich drogach?

Jak wyglądają statystyki bezpieczeństwa na polskich drogach?

Jak wyglądają statystyki bezpieczeństwa na polskich drogach?

Rafał Weber

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

 Trzeba jednoznacznie stwierdzić, że liczba wypadków z roku na rok spada, że liczba wypadków z roku na rok maleje. Maleje również liczba rannych.

Posiedzenie Sejmu, 12.12.2019 r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 12.12.2019 r.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Według statystyk Komendy Głównej Policji (Biuro Ruchu Drogowego) liczba wypadków zgłoszonych Policji w poszczególnych latach (ostatnich 5 lat) przedstawiała się następująco: 

2014: 34 970 

2015: 32 967

2016: 33 664

2017: 32 760

2018: 31 674

Według przytoczonych danych, liczba wypadków drogowych w 2015 roku (w stosunku do roku 2014)  spadła o 5,7%, jednak w 2016 roku (w stosunku do roku 2015) wzrosła o 2,1%. Dopiero od 2017 roku liczba wypadków spada.

Ze wzrostem lub spadkiem liczba wypadków koreluje liczba rannych, która w ostatnich pięciu latach przedstawiała się następująco: 

2014: 42 545

2015: 39 778

2016: 40 766

2017: 39 466

2018: 37 359

Podobnie jak w przypadku liczby wypadków, liczba rannych w 2016 roku wzrosła, a od 2017 roku spada. 

Inaczej przedstawiają się jednak dane, jeśli chodzi o liczbę osób zabitych w wypadkach drogowych – gdy liczba zabitych w poszczególnym roku spadała, w kolejnym znów rosła:

2014: 3 202 

2015: 2 938

2016: 3 026

2017:  2 831 

2018:  2 862 

W wypowiedzi nie sprecyzowano o jaki okres dokładnie chodzi, jednak prawdą jest, że zarówno liczba wypadków, jak i liczba osób, które zostały w nich ranne, maleje od 2017 roku. Tego samego nie można jednak powiedzieć o liczbie zabitych, która w 2018 znów wzrosła w stosunku do roku poprzedniego. Ten ważny fakt został pominięty w wypowiedzi R. Webera, w związku z czym uznajemy ją za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!