Czas czytania: około min.

Jak szybko Sejm przyjął program 500+?

12.02.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Pierwsze czytanie odbyło się 9 lutego, II czytanie – 10 lutego, III czytanie i głosowanie, skutkujące uchwaleniem ustawy przez Sejm – 11 lutego zgodnie z raportem z przebiegu prac nad ustawa.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.