Strona główna Wypowiedzi Jak Szydło i Brudziński głosowali w sprawie unijnych zasobów własnych?

Jak Szydło i Brudziński głosowali w sprawie unijnych zasobów własnych?

Jak Szydło i Brudziński głosowali w sprawie unijnych zasobów własnych?

Borys Budka

Minister Aktywów Państwowych
Platforma Obywatelska

(…) kiedy w Parlamencie Europejskim zatwierdzano nowe dochody własne, to (…) pan Brudziński się wstrzymał, a pani Beata Szydło (…) głosowała przeciw. Żaden z parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości w Europarlamencie nie poparł decyzji o dochodach własnych.

29. Posiedzenie Sejmu, 4.05.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

29. Posiedzenie Sejmu, 4.05.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Borys Budka powołuje się na głosowanie w Parlamencie Europejskim z 16 września 2020 roku nad opinią ustawodawczą dotyczącą decyzji w sprawie zasobów własnych. To głosowanie umożliwiło Radzie Unii Europejskiej szybkie przyjęcie decyzji w sprawie zasobów własnych i rozpoczęcie procesu jej ratyfikacji w 27 państwach członkowskich UE, co z kolei pozwala na niezwłoczne uruchomienie planu odbudowy.
 • Beata Szydło zagłosowała „przeciw” opinii, a Joachim Brudziński się wstrzymał. Prawdą jest także, że żaden z parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości w Europarlamencie nie poparł decyzji o dochodach własnych.

Głosowanie nad zasobami własnymi

16 września 2020 roku w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie nad opinią ustawodawczą dotyczącą decyzji w sprawie zasobów własnych. Głosowanie zakończyło się wynikiem: 455 głosów „za”, 146 „przeciw”, 88 „wstrzymujących się”. Parlament utrzymał stanowisko, że budżet unijny potrzebuje nowych źródeł przychodów, i uznał, że przychody te powinny przynajmniej pokryć koszty związane z planem odbudowy. Dzięki decyzji Europarlamentu Komisja Europejska otrzymała możliwość zabiegania na rynkach finansowych o kwotę 750 mld euro na Fundusz Odbudowy.

Ze szczegółowymi i imiennymi wynikami głosowania można zapoznać się na stronie Parlamentu Europejskiego (projekt decyzji Rady – A9-0146/2020).

Przypomnijmy jeszcze, którzy polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego IX kadencji (2019–2024) są z Prawa i Sprawiedliwości: Anna Fotyga, Kosma Złotowski, Karol Karski, Krzysztof Jurgiel, Ryszard Czarnecki, Jacek Saryusz-Wolski, Adam Bielan, Zbigniew Kuźmiuk, Joanna Kopcińska, Witold Waszczykowski, Zdzisław Krasnodębski, Andżelika Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Beata Mazurek, Tomasz Poręba, Bogdan Rzońca, Patryk Jaki, Ryszard Legutko, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Izabela Kloc, Grzegorz Tobiszowski, Jadwiga Wiśniewska, Beata Kempa, Anna Zalewska, Joachim Brudziński, Elżbieta Rafalska. Wymienieni parlamentarzyści należą do grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR).

W gronie europosłów PiS przeciw zasobom własnym UE zagłosowali: Beata Szydło, Beata Kempa, Grzegorz Tobiszowski i Anna Zalewska. Pozostali przedstawiciele tej partii, w tym wspomniany przez Borysa Budkę Joachim Brudziński, wstrzymali się od głosu.

Po co Unii Europejskiej Fundusz Odbudowy?

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Ma dwa główne cele:

 • odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy,
 • przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF – Recovery and Resilience Facility). Fundusz składa się też z mniejszych programów. Więcej o programie pisaliśmy niedawno w analizie wypowiedzi Beaty Maciejewskiej.

Ile pieniędzy dla Polski?

Budżet Funduszu Odbudowy to ponad 723,8 mld euro. Pomoc z tego funduszu będzie przyznawana w postaci bezzwrotnych grantów i niskooprocentowanych pożyczek. W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska będzie miała do dyspozycji ok. 58,1 mld euro w tym:

 • 23,9 mld euro w formie dotacji (w cenach bieżących),
 • 34,2 mld euro w pożyczkach (w cenach bieżących).

Czas na wykorzystanie tych pieniędzy mamy do 2026 roku.

Jak głosował Twój poseł?

Znając datę konkretnego głosowania, jego wyniki można sprawdzić na stronie Parlamentu Europejskiego.

Wyniki głosowań można także śledzić na niezależnym portalu VoteWatch, który przedstawia szczegółowe wyniki głosowań w Parlamencie Europejskim oraz w Radzie Unii Europejskiej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!