Strona główna Wypowiedzi Jak wygląda komisja badająca wypadki lotnicze?

Jak wygląda komisja badająca wypadki lotnicze?

Jak wygląda komisja badająca wypadki lotnicze?

Borys Budka

Minister Aktywów Państwowych
Platforma Obywatelska

Podkomisja [ds. zbadania katastrofy smoleńskiej], bo to nawet nie może być komisja, bo osoby w skład wchodzące nie mają tytułu by tam zasiadać.

Prawo lotnicze, 03.07.2012

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Prawo lotnicze, 03.07.2012

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo Lotnicze w art. 17 określa kształt komisji badających wypadki lotnicze:  

“Przy ministrze właściwym do spraw transportu działa niezależna, stała Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, prowadząca badania wypadków i incydentów lotniczych, zwana dalej „Komisją””.

Według art. 17 ust. 10. pkt. 4 osoba wchodząca w skład komisji musi spełniać wymagania w zakresie wykształcenia, a art 17 ust. 13 oraz 14 precyzują, że:

“13. W skład Komisji powinni wchodzić:

1) specjaliści z zakresu prawa lotniczego;

2) specjaliści z zakresu szkolenia lotniczego;

3) specjaliści z zakresu ruchu lotniczego;

4) specjaliści z zakresu eksploatacji lotniczej;

5) inżynierowie – konstruktorzy lotniczy;

6) lekarze specjaliści z zakresu medycyny”.

“14. Za specjalistów z danego zakresu uważa się osoby posiadające odpowiednie wykształcenie wyższe oraz udokumentowaną minimum pięcioletnią praktykę w danej dziedzinie, a w przypadku lekarzy udokumentowaną specjalizację”.

Rozporządzenie Ministra Obrony z dnia 4 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz działania Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego w paragrafie 28 pkt. 2 wskazuje, że:

“W przypadku wznowienia badania wypadku lub incydentu lotniczego w związku z ujawnieniem nowych okoliczności lub dowodów mogących mieć istotny wpływ na ich przyczyny Minister Obrony Narodowej może powołać podkomisję do ponownego zbadania tego wypadku lub incydentu”.

A pkt. 3: “W skład podkomisji mogą wchodzić jedynie członkowie Komisji Lotnictwa Państwowego”.

Zgodnie z powyższym, aby znaleźć się w składzie podkomisji, należy być jednocześnie członkiem Komisji Lotnictwa Państwowego. Z tego względu przyznajemy ocenę “fałsz”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!