Strona główna Wypowiedzi Jak wygląda sytuacja ściągalności podatków?

Jak wygląda sytuacja ściągalności podatków?

Jak wygląda sytuacja ściągalności podatków?

Marcin Horała

Mieliśmy sytuację, w której przychodzi rząd w 2007, zastaje bardzo dobrą sytuację jeżeli chodzi o ściągalność podatku. Byliśmy wtedy drudzy po Holandii w Europie, pod względem ściągalności VATu.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Ściągalność podatku, w tym wypadku VATu, liczy się poprzez stosunek wartości zebranego podatku, do wartości oczekiwanej. Zjawisko potocznie nazywa się “VAT gap”, czyli dziurą vatową – różnicą między oczekiwanym wpływem do budżetu z tytułu VAT i jego realnym wpływem.

Statystyki dotyczące dziury vatowej prowadzi m.in. Komisja Europejska, której raport Study to quantify and analyse the VAT Gap in the EU – 27 Member States, opublikowany w lipcu 2013 r., obejmuje lata 2000-2011. W raporcie znajdują się szczegółowe statystyki dotyczące każdego z państw członkowskich. Na 124 stronie opracowania znajduje się tabela przedstawiająca dziurę VAT jako procent PKB w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Z danych wynika, że w 2007 r. dziura VAT była najniższa w Holandii i wynosiła 0% PKB. Dziura VAT w Polsce była drugą najniższą w zestawieniu i stanowiła 0,2% PKB. W związku z powyższymi statystykami wypowiedź uznać należy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Marcin Horała
Poseł PiS

 

Mieliśmy sytuację, w której przychodzi rząd w 2007, zastaje bardzo dobrą sytuację jeżeli chodzi o ściągalność podatku. Byliśmy wtedy drudzy po Holandii w Europie, pod względem ściągalności VATu.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy