Czas czytania: około min.

Jak zwiększyła się liczba ognisk występowania ASF?

28.09.2017 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych Państwowego Instytutu Weterynaryjnego z marca 2015 r., w latach 2014-2015 wykryto w Polsce łącznie 3 ogniska ASF u świń. Nie doszło do rozprzestrzenienia wirusa na dużą skalę. Zgodnie z komunikatem Głównego Inspektoratu Weterynarii w czerwcu tego samego roku wyznaczono i zlikwidowano czwarte ognisko ASF.

Do obecnej chwili liczba ognisk ASF u świń w Polsce znacznie się zwiększyła. Według aktualnej mapy ognisk dostępnej na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii, jest ich obecnie 101, po aktualizacji na podstawie komunikatu Głównego Lekarza Weterynarii z 28 września 2017 r. W chwili publikacji tweeta przez Roberta Tyszkiewicza liczba ta wynosiła 99 (komunikat z 25 września 2017 r.). Wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Robert Tyszkiewicz
Poseł PO

 

W 2015 r. (…) 3 ogniska ASF. Dziś mamy 99 ognisk.

 

 

 

Link oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.