Czas czytania: około min.

Jaką część więźniów w Wielkiej Brytanii stanowią muzułmanie?

30.05.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z raportem Izby Gmin wydanym w kwietniu 2017 r., pod koniec 2016 r. więźniowie deklarujący się jako muzułmanie w Anglii oraz Walii razem oraz Szkocji stanowili odpowiednio: 15,2 % i 4,4 %. W Anglii i Walii największą grupę więźniów stanowią chrześcijanie (48 % wszystkich więźniów) oraz ateiści (30,5 %).  W raporcie nie podano danych dla Irlandii Północnej, jednakże cała populacja więźniów w Irlandii Północnej to ok. 1600 osób, więc śmiało możemy wnieść, iż nie zaburza to w znaczący sposób ogólnego wyniku (ok. 94 000 więźniów dla całej Wielkiej Brytanii).

Wypowiedź Janusza Korwin-Mikkego uznajemy za fałszywą, ponieważ zgodnie z powyższymi danymi więźniowie deklarujący się jako muzułmanie stanowią dopiero trzecią grupę wyznaniową wśród pensjonariuszy brytyjskich więzień.

 

 

Share The Facts
Janusz Korwin-Mikke
Prezes partii Wolność

 

Ludzie pytają, dlaczego 13 miesięcy więzienia to w praktyce wyrok śmierci na p. Tomka Robinsona? Zapomniałem wyjaśnić: dlatego, że najprawdopodobniej zabiją go tam muzułmanie, stanowiący dziwnym trafem zdecydowaną większość pensjonariuszów brytyjskich zakładów karnych.

 

 

 

oEmbed Link


 

 

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.