Strona główna Wypowiedzi Jaką część zamówień dla armii realizował polski przemysł obronny?

Jaką część zamówień dla armii realizował polski przemysł obronny?

Jaką część zamówień dla armii realizował polski przemysł obronny?

Tomasz Siemoniak

Minister - członek Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Dobrze, że w wystąpieniu pani premier Szydło został dostrzeżony polski przemysł obronny, z kontynuacją lokowania w nim większości zamówień. W ubiegłym roku było to blisko 70% zamówień dla armii.

posiedzenie Sejmu, 18.11.2015

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

posiedzenie Sejmu, 18.11.2015

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Zgodnie z informacją uzyskaną  na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z Inspektoratu Uzbrojeń MON-u było to 63%.

W informacji zawarta byłą adnotacja, że “za „polskie przedsiębiorstwo” uznaje się przedsiębiorstwo, którego siedziba znajduje się na terytorium RP.”

Zgodnie z metodologią wypowiedź Tomasz Siemoniaka została uznana za fałszywą.

odpowiedzMON

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!