Strona główna Wypowiedzi Jaki odsetek pracowników nie potrafi odciąć się od pracy podczas urlopu?

Jaki odsetek pracowników nie potrafi odciąć się od pracy podczas urlopu?

Jaki odsetek pracowników nie potrafi odciąć się od pracy podczas urlopu?

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

Co piąty pracownik nie umie odciąć się od pracy podczas urlopu

Twitter, 23.08.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Twitter, 23.08.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Zgodnie z badaniem „Zwyczaje urlopowe Polaków – lato 2021” dla serwisu Prezentmarzeń, 46 proc. badanych nie potrafiło odciąć się od pracy. W roku 2020 było to 33 proc. osób.
  • Janusz Piechociński w tweecie mógł zasugerować się tytułem artykułu „Udany urlop? Co piąty pracownik nie umie odciąć się od pracy”, który został zamieszczony na portalu PulsHR. 
  • Artykuł odwołuje się do wspomnianego badania portalu Prezentmarzeń, a w jego treści wyjaśniono, że poza 19 proc. wykonującymi zadania i obowiązki podczas urlopu, 14 proc. respondentów przyznało, że pozostaje w kontakcie mailowym lub telefonicznym z firmą, a 13 proc. wprost uznało, że nie potrafi odciąć się od pracy i podczas wypoczynku cały czas o niej myśli (łącznie 46 proc.) W związku z powyższym wypowiedź uznajemy za fałszywą.
  • Pozostałe badania sugerują, że ponad połowa pracowników odbiera telefony służbowe podczas urlopu, a ponad 40 proc. odpisuje na maile.

Czy Polacy pracują podczas wakacji?

Janusz Piechociński z dużą dozą prawdopodobieństwa powołał się na przygotowany na zamówienie serwisu Prezentmarzeń raport „Zwyczaje urlopowe Polaków – lato 2021”. Badanie przeprowadzone on-line w formie ankiety na grupie 976 respondentów dotyczyło sposobu spędzania przez Polaków urlopu, wydatków, planowania aktywności oraz naszego podejścia do pracy podczas wakacji. 

Jak wskazują wyniki, na pytanie sformułowane „Czy podczas urlopu umie Pan/Pani odciąć się od pracy?” 19 proc. ankietowanych odpowiedziało, że zdarza się im wykonywać zadania i służbowe obowiązki zdalnie, 14 proc. stwierdziło, że pozostaje w kontakcie mailowym lub telefonicznym z firmą, a 13 proc. wprost uznało, że nie potrafi odciąć się od pracy i podczas wypoczynku cały czas o niej myśli. Tym samym 46 proc. badanych w mniejszym bądź większym stopniu nie było odizolowanych od pracy.

W poprzednim badaniu z 2020 roku odsetek ten był mniejszy, ponieważ wyniósł 33 proc. 18 proc. respondentów nie mogło odciąć się od pracy, gdyż w trakcie urlopu było w stałym kontakcie z firmą, 10 proc. przyznało się, że od czasu do czasu pracuje, a 5 proc cały czas pracuje, wykonując zdalnie służbowe obowiązki.

Z kolei jak wynika z raportu agencji pracy Randstad opublikowanego w lipcu 2021 roku, 57 proc. zatrudnionych osób uznało, że podczas urlopu odbiera telefony służbowe, a 43 proc. osób odpisuje na maile. Respondentami w badaniu były osoby pracujące min. 24 godziny w tygodniu, zatrudnione na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych bądź samozatrudnione, w wieku od 18 do 64 lat. Badanie przeprowadzono metodą CAWI.

W sierpniu 2020 roku firma Devire przeprowadziła wśród specjalistów, managerów, kadry kierowniczej oraz studentów badanie „On-line czy off-line? Jak Polacy spędzają wakacje?” (metodą CAWI). 57 proc. pytanych odpowiedziało, że zdarzyło im się pracować podczas urlopu.

Natomiast dane przedstawione przez agencję rekrutacyjną Michael Page w październiku 2018 roku pokazują, że 48 proc. pracowników byłoby gotowych wykonywać pracę podczas urlopu. Co więcej, ponad 70 proc. badanych przyznało, że odpowiada na e-maile lub odbiera telefony służbowe po godzinach pracy.

Pracoholizm Polaków?

Badanie CBOS zrealizowane dla Ministerstwa Zdrowia w 2019 roku wskazuje, że ponad 9 proc. Polaków powyżej 15. roku życia wykazuje rzeczywisty problem uzależnienia od pracy, a w przypadku 70,2 proc.występuje niewielkie prawdopodobieństwo wystąpienia problemów uzależnienia od pracy. 

Najwięcej osób uzależnionych od pracy występuje w przedziałach wiekowych: 25-34 (11,6 proc.) oraz 35-44 lat (11,1 proc.), natomiast najmniej wśród osób starszych, powyżej 65. roku życia (5,3 proc.). Istotnie statystycznie częściej problem pracoholizmu dotyczy kobiet (55,5 proc.). Pracoholizm dotyka najczęściej osób pracujących na stanowiskach kierowniczych, specjalistów z wyższym wykształceniem, pracowników usług oraz osób prowadzących własną działalność gospodarczą.

Powodów takiego stanu rzeczy należy szukać w naszym perfekcjonizmie oraz przekonaniu do własnej omnipotencji – przekonuje na łamach portalu uzależnieniabehawioralne.pl prof. Kamila Wojdyło. Jak zaznacza, leczenie pracoholizmu powinno być ukierunkowane na nabywanie zdolności do uniezależniania poczucia własnej wartości od poziomu własnych sprawności, na rozwój zdolności do czerpania satysfakcji z doskonalenia własnych umiejętności, nabywanie repertuaru zachowań pozwalających na doświadczanie efektywności w sytuacjach wymagających kompetencji emocjonalnych w relacjach społecznych.

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!