Strona główna Wypowiedzi Jaki stosunek ma Nowoczesna Ryszarda Petru do programu 500+ ?

Jaki stosunek ma Nowoczesna Ryszarda Petru do programu 500+ ?

Jaki stosunek ma Nowoczesna Ryszarda Petru do programu 500+ ?

Ryszard Petru

Poseł
Polska 2050 Szymona Hołowni

(…) zgłosiliśmy taką poprawkę w parlamencie, która nie dawała 500 plus dla osób, które zarabiają powyżej 2,5 tys. na głowę w rodzinie.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

1 lutego 2016 r. rządowy projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wpłynął do Sejmu. Następnego dnia tekst skierowano do I-ego czytania wyznaczonego na 9 lutego. Podczas głosowania po tym czytaniu 236 posłów opowiedziało się za przekazaniem projektu do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Podczas obrad komisji posłanka Joanna Augustynowska (wtedy w .Nowoczesnej, obecnie w Platformie Obywatelskiej) zaproponowała następującą poprawkę (str. 4):

Świadczenie wychowawcze przysługuje na dziecko niebędące pierwszym dzieckiem osobom, o których mowa w art. 4 ust. 2, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 2 500,00 zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!