Strona główna Wypowiedzi Jaki wzrost cen napojów gazowanych spowodował podatek cukrowy?

Jaki wzrost cen napojów gazowanych spowodował podatek cukrowy?

Jaki wzrost cen napojów gazowanych spowodował podatek cukrowy?

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

Opłata cukrowa podbiła ceny napojów gazowanych o 32 proc.

Twitter, 2.06.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 2.06.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Zgodnie z danymi Centrum Monitorowania Rynku (CMR) z maja tego roku ceny napojów gazowanych wzrosły – rok do roku – o 32 proc., natomiast ich sprzedaż spadła o 23 proc. W celu zweryfikowania tej informacji skontaktowaliśmy się z instytucją, która udostępniła nam dane na temat wpływu opłaty cukrowej na cały rynek napojów w Polsce.
  • Z badań CMR wynika, że od maja 2020 roku do maja 2021 roku wolumen sprzedaży napojów objętych opłatą cukrową spadł o 17 proc. Wartość sprzedaży tego typu produktów wzrosła jednak o 9 proc.

Czym jest opłata cukrowa i co wiemy na temat jej wpływu na sprzedaż napojów?

Tak zwany podatek cukrowy to opłata od środków spożywczych, której głównym celem jest zachęcenie producentów do redukcji substancji słodzących w napojach, a konsumentów do zakupu zdrowszych produktów. Nakłada się go na napoje z dodatkiem cukrów, substancji słodzących, a także kofeiny lub tauryny.

Obowiązek zapłaty podatku cukrowego ciąży na każdym, kto sprzedaje tego typu napoje do punktów sprzedaży detalicznej, prowadzi sprzedaż w takim punkcie lub zamawia u producenta wyprodukowanie napoju objętego opłatą.

Badaniem wpływu opłaty cukrowej na polski rynek zajęło się Centrum Monitorowania Rynku, które swoje analizy opiera na transakcjach w sklepach spożywczych. CMR od początku roku regularnie przekazuje informacje o wpływie podatku na średnie ceny napojów gazowanych: w lutym ceny wzrosły o 23 proc., w kwietniu o 26 proc., natomiast pod koniec maja miało to być już ponad 30 proc.

Dokładne dane uzyskała Polska Agencja Prasowa, którą CMR poinformowało o wzroście średnich cen napojów gazowanych o ok. 32 proc. (z poziomu 3,36 zł do 4,44 zł za litr).

Skontaktowaliśmy się z CMR, aby dowiedzieć się więcej na temat pozyskiwanych przez nich danych. Przekazało nam ono najnowsze informacje dotyczące wpływu opłaty cukrowej na rynek napojów w Polsce. Według CMR ceny wszystkich napojów objętych opłatą cukrową (a zatem nie tylko napojów gazowanych, ale też np. tzw. energetyków) wzrosły przez ostatni rok o 31 proc. (dane z maja). Ceny produktów, których podatek nie objął, uległy zwiększeniu zaledwie o 1 proc.

Wpływ opłaty cukrowej na rynek napojów obrazuje poniższa grafika, udostępniona nam przez CMR.

Źródło: Dane udostępnione przez CMR

Jak widać, od momentu wprowadzenia opłaty cukrowej, mimo że ceny objętych nią napojów wyraźnie wzrosły, wartość ich sprzedaży rok do roku (pomiędzy majem 2020 a majem 2021) zwiększyła się o 9 proc. Jeszcze pomiędzy czwartym kwartałem roku 2019 a 2020 notowany był pod tym względem spadek o 6 proc. Co ciekawe, wyraźny spadek sprzedaży dotyczy napojów nieobjętych opłatą cukrową – w maju spadła ona o 3 proc. w porównaniu do wartości sprzed roku.

Znacznie większe spadki dotyczą jednak wolumenu sprzedaży. Jeśli chodzi o napoje objęte opłatą cukrową, w maju nastąpił spadek o 17 proc. – o wiele mniej niż w przypadku napojów nieobjętych opłatą (spadek o 4 proc.). Porównując dane z ostatniego kwartału 2020 i 2019 roku, widzimy, że wolumen sprzedaży w przypadku napojów objętych opłatą cukrową spadł o 8 proc., a w przypadku napojów nieobjętych opłatą cukrową – o 12 proc.

Artykuł powstał w ramach projektu „Fakty w debacie publicznej”, realizowanego z dotacji programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego z Funduszy EOG.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!