Strona główna Wypowiedzi Jakie jest bezrobocie kobiet?

Jakie jest bezrobocie kobiet?

Jakie jest bezrobocie kobiet?

Elżbieta Rafalska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Bezrobocie kobiet (w Polsce – przyp. Demagog) jest według Eurostatu niższe dzisiaj niż bezrobocie mężczyzn.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według najbardziej aktualnych danych Eurostatu (wrzesień 2017), stopa bezrobocia wśród kobiet była niższa niż wśród mężczyzn. Wśród kobiet wynosiła ona 4,5%, podczas gdy wśród mężczyzn było to 4,7%.

 

 

Share The Facts
Elżbieta Rafalska
minister rodziny, pracy i polityki społecznej

 

Bezrobocie kobiet (w Polsce) jest według Eurostatu niższe dzisiaj niż bezrobocie mężczyzn.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!