Strona główna Wypowiedzi Jakie opłaty za zakup nieruchomości obowiązują w Irlandii? – Imponderabilia

Jakie opłaty za zakup nieruchomości obowiązują w Irlandii? – Imponderabilia

Jakie opłaty za zakup nieruchomości obowiązują w Irlandii? – Imponderabilia

Adrian Zandberg

Poseł
Partia Razem

Od tego są regulacje publiczne, np. takie jak to, że jeżeli kupujesz więcej niż 1, 2, nie wiem, 9, 10, 11, 12 mieszkań w ciągu roku […], te kolejne mieszkania są już obłożone po prostu dodatkowym podatkiem transakcyjnym. To jest droga, którą poszła Irlandia.

Imponderabilia, 10.09.2023

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Imponderabilia, 10.09.2023

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

  • W Irlandii obowiązuje opłata skarbowa (ang. stamp duty) nakładana na transakcje związane z nieruchomościami. Wynosi 1 proc. dla transakcji o wartości do 1 miliona i 2 proc. dla nadwyżki powyżej miliona.
  • Od maja 2021 roku istnieje dodatkowy mechanizm. W przypadku zakupu 10 lub więcej domów lub tzw. bliźniaków w ciągu jednego roku, na nabywcę nakładana jest opłata w wysokości 10 proc. od wartości transakcji. Ta dodatkowa opłata nie dotyczy zakupu mieszkań.
  • Po przekroczeniu progu podatek jest nakładany na wszystkie zakupione nieruchomości, a nie tylko na dziesiąty i każdy następny kupiony dom lub bliźniak.
  • Celem takiego rozwiązania było zniechęcenie funduszów inwestycyjnych od wykupywania domów bliskich ukończenia i pozbawiania Irlandczyków szansy na zakup pierwszego domu.
  • Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę.

[Aktualizacja 19.01.2024] Z początkiem 2024 roku nazwę oceny „częściowy fałsz” zmieniliśmy na „częściowa prawda”. Z tego powodu nazwę oceny zmieniliśmy także w opublikowanych wcześniej analizach wypowiedzi.

Opłata skarbowa za zakup nieruchomości w Irlandii

W Irlandii obowiązuje opłata skarbowa (ang. stamp duty) nakładana w przypadku, gdy dochodzi do przeniesienia własności gruntu lub budynku. Opłata dotyczy m.in. nieruchomości mieszkalnych (takich jak domy lub mieszkania) oraz terenów, dla których wystawiona została zgoda na budowę. 

Wysokość opłaty jest zależna od wartości nieruchomości. Oprócz tego dodatkowa, wyższa stawka jest nakładana, gdy dana osoba kupuje 10 lub więcej domów lub tzw. bliźniaków w jednej transakcji lub w ciągu jednego roku. To rozwiązanie zostało wprowadzone w maju 2021 roku, aby zniechęcić fundusze inwestycyjne od wykupywania osiedli mieszkaniowych. W swoim oświadczeniu minister Donohoe przekonywał:

„Wprowadzenie wyższej stawki opłaty skarbowej wynoszącej 10% w przypadku masowego zakupu domów ma na celu zniechęcenie do praktyki, zgodnie z którą inwestorzy instytucjonalni wykupują domy bliskie ukończenia lub w pełni ukończone, pozbawiając w ten sposób osoby kupujące je po raz pierwszy szansy na nabycie i posiadanie własnego domu”

 

Ile wynosi opłata?

Podatek jest zależny od wartości kupowanej nieruchomości. W przypadku domu lub działki kosztujących do 1 miliona euro podatek wynosi 1 proc. wartości. Gdy kwota przekracza milion, nadwyżka jest obciążona podatkiem w wysokości 2 proc. 

Oznacza to, że gdy kupujemy dom o wartości 1,5 mln euro, to zapłacimy 20 tys. euro podatku (10 tys. euro od pierwszego miliona i 10 tys. euro od nadwyżki powyżej miliona).

Podatek jest mniejszy i wynosi tylko 100 euro w przypadku osób, które wynajmowały mieszkanie komunalne od władz lokalnych i chcą je wykupić.

Dodatkowa opłata za duże zakupy

Dla osoby, która w ciągu roku zechce wykupić 10 lub więcej domów lub tzw. bliźniaków, podatek stamp-duty znacząco wzrośnie. Wyniesie on wówczas 10 proc. od całości transakcji. 

Mechanizm ten dotyczy domów i tzw. bliźniaków, ale już nie pojedynczych mieszkań w blokach. Nie dotyczy też władz lokalnych i zatwierdzonych instytucji zajmujących się mieszkalnictwem. Na irlandzkiej stronie rządowej znajdziemy wyjaśnienie dla tego wyjątku. Inwestycje mieszkaniowe mają tam doświadczać poważnych wyzwań w zakresie rentowności. Jakiekolwiek dodatkowe obciążenie mogłoby, w opinii władz Irlandii, powstrzymać bardzo potrzebną podaż mieszkań.

Podatek od każdego kolejnego domu

Co istotne, gdy przekroczymy próg, podatek zostanie nałożony na każdy zakupiony budynek mieszkalny, a nie dopiero na dziesiąty i każdy kolejny. 

Oznacza to, że gdy w ciągu roku kupimy np. najpierw 5 domów, a potem kolejne 5, to opodatkowaniu będzie podlegać każdy z nich. Jeśli przed przekroczeniem progu zdążyliśmy zapłacić podatek za poprzednie mieszkania, opłacona kwota zostanie odliczona od nowej stawki.

Dodatkowej opłacie nie podlegają mieszkania np. w blokach. Wyjątek ten, jak wyjaśniają irlandzkie władze, wynika z tego, że inwestycje mieszkaniowe już dotychczas stały w obliczu poważnych wyzwań związanych z rentownością i kolejne obciążenie mogłoby negatywnie wpłynąć na podaż, a tym samym na dostępność mieszkań w miastach.

Demagog współpracuje z kanałem Imponderabilia

W ramach współpracy z Karolem Paciorkiem z kanału Imponderabilia sprawdzamy wypowiedzi polityków – gości jego kanału. Skróty naszych analiz zobaczysz na nagraniu rozmowy z politykiem. Ich pełne wersje przeczytasz na naszej stronie.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!