Strona główna Wypowiedzi Jakie wynagrodzenie dostali prezesowie spółek skarbu państwa?

Jakie wynagrodzenie dostali prezesowie spółek skarbu państwa?

Jakie wynagrodzenie dostali prezesowie spółek skarbu państwa?

Dawid Jackiewicz

Prawo i Sprawiedliwość

Prezes Orlenu za rok 2015 uzyskał 6,5 mln złotych łącznie z odprawą. (…) Prezes PZU za rok 2015 otrzymał wynagrodzenie 3 mln 268 tys. zł. Prezes Enei 3 mln 12 tys. zł za jeden tylko rok 2015.

Posiedzenie Sejmu, 11.05.2016 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 11.05.2016 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według sprawozdania finansowego za rok 2015 (Sprawozdanie Zarządu z działalności) PKN Orlen wypłacił ówczesnemu prezesowi Dariuszowi Krawcowi następujące kwoty:

 • wynagrodzenie: 1 696 000 zł
 • premia za rok poprzedni: 1 493 000 zł
 • wynagrodzenie z tytułu odprawy i zakazu konkurencji: 3 360 000 zł

Łącznie za 2015 r. D. Krawiec uzyskał 6 549 000 zł.

Z kolei według skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej PZU za rok 2015 (Sprawozdanie Zarządu z działalności) ówczesny prezes zarządu Andrzej Klesyk otrzymał:

 • wynagrodzenie wraz z premią: 2 970 000 zł (w tym premia 1 170 000 zł)
 • świadczenia niepieniężne przyznane przez PZU oraz podmioty zależne PZU: 298 000 zł

Łącznie za 2015 r. A. Klesyk uzyskał 3 268 000 zł.

Jeśli chodzi o spółkę Enea, to według skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Enea za rok 2015 (Sprawozdanie Zarządu z działalności) jej ówczesny prezes, Krzysztof Zamasz, otrzymał:

 • wynagrodzenie netto bez VAT: 3 012 803,87 zł.

Wszystkie wskazanie przez ministra Jackiewicza kwoty są więc zgodnie z tymi, prezentowanymi przez spółki w raportach rocznych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!