Czas czytania: około min.

Jakie wynagrodzenie dostali prezesowie spółek skarbu państwa?

11.05.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

fot. P. Tracz / KPRM / flickr.com / Kancelaria Premiera / Publi Domain / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Uzasadnienie

Według sprawozdania finansowego za rok 2015 (Sprawozdanie Zarządu z działalności) PKN Orlen wypłacił ówczesnemu prezesowi Dariuszowi Krawcowi następujące kwoty:

  • wynagrodzenie: 1 696 000 zł
  • premia za rok poprzedni: 1 493 000 zł
  • wynagrodzenie z tytułu odprawy i zakazu konkurencji: 3 360 000 zł

Łącznie za 2015 r. D. Krawiec uzyskał 6 549 000 zł.

Z kolei według skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej PZU za rok 2015 (Sprawozdanie Zarządu z działalności) ówczesny prezes zarządu Andrzej Klesyk otrzymał:

  • wynagrodzenie wraz z premią: 2 970 000 zł (w tym premia 1 170 000 zł)
  • świadczenia niepieniężne przyznane przez PZU oraz podmioty zależne PZU: 298 000 zł

Łącznie za 2015 r. A. Klesyk uzyskał 3 268 000 zł.

Jeśli chodzi o spółkę Enea, to według skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Enea za rok 2015 (Sprawozdanie Zarządu z działalności) jej ówczesny prezes, Krzysztof Zamasz, otrzymał:

  • wynagrodzenie netto bez VAT: 3 012 803,87 zł.

Wszystkie wskazanie przez ministra Jackiewicza kwoty są więc zgodnie z tymi, prezentowanymi przez spółki w raportach rocznych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub