Czas czytania: około min.

Janusz Piechociński o stanie spółek z udziałem Skarbu Państwa

23.11.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

NIK w raporcie z 2018 roku informuje, że „ok. 100 spółek nie ma perspektyw dalszego działania”. Jest to dokładnie 91 spółek z udziałem Skarbu Państwa – 49 w upadłości i 49 w likwidacji. J. Piechociński posłużył się zaokrągleniem, które można znaleźć w raporcie NIK. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą

26 lutego 2018 roku prezes NIK zatwierdził informację o wynikach kontroli „Nadzór nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa”. Została ona opublikowana na stronie internetowej NIK 13 listopada 2018 roku.

Celem kontroli była ocena, czy nadzór reprezentantów Skarbu Państwa nad spółkami zapewniał realizację interesu publicznego. Od roku 2017 nastąpiła zmiana modelu sprawowania nadzoru nad przedsiębiorstwami. Rozpoczął się proces likwidacji Ministerstwa Skarbu Państwa. 3 stycznia 2017 roku Rada Ministrów wydała wykaz spółek, w których prawa z akcji wykonują inni członkowie Rady niż premier. Przedsiębiorstwa wymienione w styczniowym wykazie miały być od tej pory nadzorowane przez odpowiednie ministerstwa i pełnomocników. Premier został ich koordynatorem.

W ocenie NIK reforma nadzoru nie spowodowała oczekiwanych zmian. Nie zainicjowano żadnych nowych przedsięwzięć restrukturyzacyjnych ani konsolidacyjnych. Kondycję 1/5 spółek z udziałem Skarbu Państwa NIK ocenia jako „bardzo złą”. W „Ocenie ogólnej” informuje że „ok. 100 spółek nie ma perspektyw dalszego działania, będąc w likwidacji lub upadłości”.

Kwestię spółek w bardzo trudnej sytuacji precyzuje NIK w „Syntezie wyników kontroli” i „Ważniejszych wynikach kontroli”. Najwyższa Izba Kontroli badała stan 432 przedsiębiorstw wymienionych w rozporządzeniu ze stycznia 2017 roku. Około 60 innych spółek z udziałem Skarbu Państwa jest nadzorowane na podstawie odrębnych przepisów. Ze wspomnianych 432 spółek, w momencie kontroli, 91 znajdowało się w stanie upadłości lub likwidacji (49 w upadłości, 49 w likwidacji).

Innym źródłem mówiącym o stanie spółek z udziałem Skarbu Państwa jest zestawienie ze strony internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Zawiera on informacje otrzymane od organów nadzorujących przedsiębiorstwa, aktualne na dzień 22 X 2018 roku. Znajdują się tam nim informacje o 385 spółkach. 47 z nich jest w stanie upadłości, a 27 w likwidacji. W trzech spółkach postępowanie upadłościowe zostało zakończone. W innych trzech zostało zakończone postępowanie likwidacyjne.

 

 

Share The Facts
Janusz Piechociński
Polskie Stronnictwo Ludowe

 

Patrzymy do ostatniego raportu NIKu. 100 spółek skarbu państwa nie ma szans rozwojowych. Czytaj: jest w bardzo trudnej sytuacji.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub