Strona główna Wypowiedzi Janusz Piechociński o unijnych rekompensatach dla rolników

Janusz Piechociński o unijnych rekompensatach dla rolników

Janusz Piechociński o unijnych rekompensatach dla rolników

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

Żeby dokończyć ten wątek mięsny i rolno-spożywczy, minister Kalemba wystąpił zgodnie z procedurami Unii Europejskiej o stosowne środki na zabezpieczenia, na walkę i na rekompensaty

Rozmowa Dnia, 04.03.2014

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Rozmowa Dnia, 04.03.2014

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z informacją podaną przez Ministerstwo Rolnictwa 6 marca minister Kalemba spotkał się z komisarzem ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Dacianem Ciolosem. Komisarz, po wysłuchaniu argumentów strony polskiej oraz analizie danych ilustrujących obecną, trudną sytuację w Polsce, podjął decyzję o wprowadzeniu rekompensat dla producentów trzody i przygotowaniu podstaw prawnych KE w tym zakresie.

Poza tym wystosowano do Komisji Europejskiej odpowiednie oficjalne wnioski w tej materii.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!