Czas czytania: około min.

Janusz Piechociński o zwiększeniu rezerw kapitałowych

25.03.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

fot. Robert Orzechowski / Ministerstwo Gospodarki / CC BY-SA 3.0 / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Uzasadnienie

J. Piechociński podjął decyzję o zwiększeniu rezerw materiałowych, jednak zgodnie z ustawą z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych. Jej treść jest jednak informacją niejawną.

W odpowiedzi na nasze zapytanie Agencja Rezerw Materiałowych oraz Ministerstwo Gospodarki potwierdziło podjęcie decyzji przez ministra J. Piechocińskiego. Zgodnie z prawem, decyzja ta pozostaje objęta klauzulą tajności. Agencja Rezerw Materiałowych jest agencją wykonawczą w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, działającą na podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych.  Agencja podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki. Zgodnie z cytowaną powyżej ustawą minister właściwy do spraw gospodarki tworzy rezerwy strategiczne w drodze decyzji. Decyzje ministra właściwego do spraw gospodarki w zakresie tworzenia rezerw strategicznych opatrzone są klauzulą tajności. Zgodnie z artykułem 6 ust. 1 ustawy z dnia  5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych klauzulę tajności nadaje osoba, która jest uprawniona do podpisania dokumentu, w tym przypadku minister właściwy do spraw gospodarki. Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 3 cytowanej ustawy zniesienie lub zmiana klauzuli tajności są możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez osobę uprawnioną do podpisania dokumentu w przypadku ustania lub zmiany ustawowych przesłanek ochrony, o których mowa w art. 5 ustawy.

Konsekwencją decyzji o zwiększeniu rezerw materiałowych było zamówienie przez Agencję Rezerw Materiałowych świadczenia usługi magazynowania rezerw strategicznych i zapasów państwowych ropy naftowej w zbiornikach naziemnych (28 lutego 2014 r.). Zgodnie z § 1. ust.3  Zarządzenia Ministra Gospodarki w sprawie podziału pracy w Kierownictwie Ministerstwa Gospodarki, Agencja Rezerw Materiałowych podlega Ministrowi Gospodarki.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub