Strona główna Wypowiedzi Jarosław Gowin o ułatwieniach dla przedsiębiorców

Jarosław Gowin o ułatwieniach dla przedsiębiorców

Jarosław Gowin o ułatwieniach dla przedsiębiorców

Jarosław Gowin

Porozumienie

Chcę przypomnieć, że w tym okresie, kiedy byłem ministrem sprawiedliwości, na skutek zmian, które wprowadzałem, Bank Światowy uznał Polskę za globalnego lidera, jeżeli chodzi o tempo poprawy warunków do prowadzenia działalności gospodarczej. To były te zmiany, które dotyczyły sądownictwa gospodarczego.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Jarosław Gowin mówi tu o rankingu “Doing Business”, który co roku publikowany jest przez Bank Światowy. W rankingu tym, kraje oceniane są pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej. Głównym wskaźnikiem są jak najprostsze przepisy prawne regulujące prowadzenie działalności gospodarczej. Rankingi na dany rok publikowane są pod koniec roku poprzedniego.

W latach 2011-2013, kiedy Jarosław Gowin był Ministrem Sprawiedliwości, Polska plasowała się na następujących miejscach w rankingu:

  • W rankingu opublikowanym w 2011 roku, Polska była na 62 miejscu (“Doing Business 2012”)
  • W rankingu opublikowanym w 2012 roku, Polska była na 55 miejscu (“Doing Business 2013”)
  • W rankingu opublikowanym w 2013 roku, Polska była na 45 miejscu (“Doing Business 2014”)

Największy postęp na świecie, pod względem łatwości w prowadzeniu działalności gospodarczej, Polska zanotowała w rankingu “Doing Business 2013”, opublikowanym w 2012 roku. Bank Światowy docenił wówczas regulacje prawne, które skróciły czas rejestracji działalności gospodarczej, oraz wyegzekwowania należności z tytułu umów, usprawniły proces przenoszenia praw własności, ułatwiły płacenie podatków, oraz wzmocniły proces związany z postępowaniem upadłościowym.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!