Strona główna Wypowiedzi Zbigniew Kuźmiuk o długu publicznym

Zbigniew Kuźmiuk o długu publicznym

Zbigniew Kuźmiuk o długu publicznym

Zbigniew Kuźmiuk

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Ja chcę tylko przypomnieć, że polski dług publiczny w relacji do PKB nie przekracza 55%, jesteśmy jednym z nielicznych krajów w Unii Europejskiej, który ma taki wskaźnik.

Salon polityczny Trójki, 20.03.2017

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Salon polityczny Trójki, 20.03.2017

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Jak wynika z raportu Eurostatu na koniec trzeciego kwartału 2016 roku, zadłużenie Polski wynosi 53,2% PKB. Natomiast dług publiczny większości krajów UE (17 spośród 28 państw członkowskich) przekracza 60% PKB. Próg ten, określony w protokole nr 12 do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, jest wartością, której przekroczenie rozpoczyna prowadzoną przez Radę Europejską procedurę nadmiernego deficytu opisaną w art. 126 TFUE.

Najwyższy wskaźnik zadłużenia odnotowano w Grecji (176,9%). W porównaniu do Polski, gorsze wyniki zanotowały także kraje takie jak Wielka Brytania (88,2%), Finlandia (61,6%), Słowenia (82,6%), Portugalia (133,4%), Austria (84,4%), Holandia (61,9%), Malta (60,4%), Węgry (74,3%), Cypr (110,6%), Włochy (132,7%), Chorwacja (84,9%), Francja (97,5%), Hiszpania (100,3%), Irlandia (77,1%), Niemcy (69,4%) i Belgia (108,8%).

Wśród krajów o mniejszym zadłużeniu znalazły się Bułgaria (28,7%), Czechy (38,7%), Dania (38,4%), Estonia (9,6%), Litwa (37,9%), Łotwa (41,3%), Luksemburg (21,5%), Rumunia (36,2%), Słowacja (52,7%) i Szwecja (41,4%). W stosunku do poprzedniego kwartału, zadłużenie Polski spadło o 0,4 punkta procentowego, a w stosunku do poprzedniego roku wzrosło o 1,6 punkta procentowego.

Wspomniana przez Zbigniewa Kuźmiuka wartość 55% PKB odnosi się do progu ostrożnościowego, który przewiduje art. 86 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku. Jest to obecnie pierwszy obowiązujący próg ostrożnościowy, bowiem funkcjonujący wcześniej próg 50% został uchylony ustawą z listopada 2013 roku. Drugim progiem ostrożnościowym przewidzianym w ustawie o finansach publicznych jest poziom 60% PKB.

Obostrzenia w zakresie zadłużania państwa przewiduje również art. 216 ust. 5 Konstytucji RP:

Nie wolno zaciągać pożyczek lub udzielać gwarancji i poręczeń finansowych, w następstwie których państwowy dług publiczny przekroczy 3/5 wartości rocznego produktu krajowego brutto. Sposób obliczania wartości rocznego produktu krajowego brutto oraz państwowego długu publicznego określa ustawa.

Wypowiedź uznajemy za manipulację z uwagi na fakt, iż Zbigniew Kuźmiuk, choć prawidłowo podał wysokość polskiego zadłużenia w relacji do PKB, to jednak błędnie umieścił nas w czołówce unijnej w tym zakresie. Poziom długu publicznego w Polsce nie plasuje nas wśród „nielicznych krajów w Unii Europejskiej”, jak twierdzi europoseł PiS. Zgodnie z danymi Eurostatu jesteśmy bowiem dopiero na 11. miejscu pod względem niskości długu publicznego w relacji do PKB wśród państw członkowskich.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!