Czas czytania: około min.

Kiedy kończy się okres ochronny na sprzedaż ziemi cudzoziemcom?

22.03.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Kończące rokowania akcesyjne odbyły się w dniach 12–13 grudnia 2002 roku w Kopenhadze. Polsce udało się wynegocjować 12-letni okres ochronny na sprzedaż lasów i ziemi cudzoziemcom

W 2002 roku J. Kalinowski pełnił funkcję wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi i brał udział w rokowaniach akcesyjnych dot. polskiej wsi.

Polska weszła do UE w maju 2004 roku, czyli 12 lat temu. 1 maja 2016 r. przestaje obowiązywać 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej przez cudzoziemców.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.