Strona główna Wypowiedzi Kiedy kończy się okres ochronny na sprzedaż ziemi cudzoziemcom?

Kiedy kończy się okres ochronny na sprzedaż ziemi cudzoziemcom?

Kiedy kończy się okres ochronny na sprzedaż ziemi cudzoziemcom?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Kończy się 12 letni okres ochronny dla polskiej ziemi, który Jarosław Kalinowski wynegocjował w Kopenhadze.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 22.03.2016

Kończące rokowania akcesyjne odbyły się w dniach 12–13 grudnia 2002 roku w Kopenhadze. Polsce udało się wynegocjować 12-letni okres ochronny na sprzedaż lasów i ziemi cudzoziemcom

W 2002 roku J. Kalinowski pełnił funkcję wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa i rozwoju wsi i brał udział w rokowaniach akcesyjnych dot. polskiej wsi.

Polska weszła do UE w maju 2004 roku, czyli 12 lat temu. 1 maja 2016 r. przestaje obowiązywać 12-letni okres ochronny na zakup ziemi rolnej przez cudzoziemców.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy