Strona główna Wypowiedzi Władysław Kosiniak-Kamysz o wzroście PKB w Polsce

Władysław Kosiniak-Kamysz o wzroście PKB w Polsce

Władysław Kosiniak-Kamysz o wzroście PKB w Polsce

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który pokazał Polskę w samej czołówce jako lidera wzrostu PKB w całej Unii Europejskiej na poziomie 3,1%, podniósł te wcześniejsze prognozy, wyprzedzamy Wielką Brytanię.

Polskie Radio Program I, 22.04.2014

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program I, 22.04.2014

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polska według prognoz Międzynarodowego Funduszy Walutowego znajduje się na trzecim miejscu wśród państw Unii Europejskiej z najwyższym poziomem PKB i wyprzedza Wielką Brytanię.

MFW faktycznie podniósł prognozę dla Polski z 2,4% do 3,1% w 2014 roku.

Pozycja Państwo Prognoza PKB według MFW (%)

2014

2015

1 Łotwa

3,8

4,4

2 Litwa

3,3

3,5

3 Polska

3,1

3,3

4 Wielka Brytania

2,9

2,5

5 Szwecja

2,8

2,6

6 Estonia

2,4

3,2

7 Słowacja

2,3

3

8 Rumunia

2,2

2,5

9 Luksemburg

2,1

1,9

10 Węgry

2

1,7

11 Czechy

1,9

2

12 Malta

1,8

1,8

13 Irlandia

1,7

2,5

14 Austria

1,7

1,7

15 Niemcy

1,7

1,6

16 Bułgaria

1,6

2,5

17 Dania

1,5

1,7

18 Francja

1

1,5

19 Portugalia

1,2

1,5

20 Belgia

1,2

1,2

21 Hiszpania

0,9

1

22 Holandia

0,8

1,6

23 Grecja

0,6

2,9

24 Włochy

0,6

1,1

25 Finlandia

0,4

1,1

26 Słowenia

0,3

0,9

27 Chorwacja

-0,6

0,4

28 Cypr

-4,8

0,9

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!