Czas czytania: około min.

Władysław Kosiniak-Kamysz o wzroście PKB w Polsce

01.05.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Polska według prognoz Międzynarodowego Funduszy Walutowego znajduje się na trzecim miejscu wśród państw Unii Europejskiej z najwyższym poziomem PKB i wyprzedza Wielką Brytanię.

MFW faktycznie podniósł prognozę dla Polski z 2,4% do 3,1% w 2014 roku.

Pozycja Państwo Prognoza PKB według MFW (%)

2014

2015

1 Łotwa

3,8

4,4

2 Litwa

3,3

3,5

3 Polska

3,1

3,3

4 Wielka Brytania

2,9

2,5

5 Szwecja

2,8

2,6

6 Estonia

2,4

3,2

7 Słowacja

2,3

3

8 Rumunia

2,2

2,5

9 Luksemburg

2,1

1,9

10 Węgry

2

1,7

11 Czechy

1,9

2

12 Malta

1,8

1,8

13 Irlandia

1,7

2,5

14 Austria

1,7

1,7

15 Niemcy

1,7

1,6

16 Bułgaria

1,6

2,5

17 Dania

1,5

1,7

18 Francja

1

1,5

19 Portugalia

1,2

1,5

20 Belgia

1,2

1,2

21 Hiszpania

0,9

1

22 Holandia

0,8

1,6

23 Grecja

0,6

2,9

24 Włochy

0,6

1,1

25 Finlandia

0,4

1,1

26 Słowenia

0,3

0,9

27 Chorwacja

-0,6

0,4

28 Cypr

-4,8

0,9

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.