Czas czytania: około min.

Kto powołał generała odpowiedzialnego za modernizację Sił Zbrojnych?

07.07.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Tomasz Siemoniak nie określił dokładnie, którego generała odpowiedzialnego za modernizację ma na myśli. Za modernizację w Wojsku Polskim w różnym stopniu jest odpowiedzialnych kilka jednostek organizacyjnych.

Do Zarządu Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych (P-5) należy m.in. „Planowanie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych, w tym: […] prowadzenie analiz w zakresie perspektyw modernizacji technicznej sprzętu wojskowego” –

Po ustąpieniu ze stanowiska dotychczasowego Szefa P-5 – gen. bryg. Zdzisława Antczaka, od dnia 17.06.2016 pełniącym obowiązki szefa jest płk. Jacek Cichosz.

Z kolei do Zarządu Planowania Rzeczowego (P-8) należy m.in.

„1) opracowywanie planów modernizacji technicznej, inwestycji budowlanych, zamierzeń inwestycyjnych realizowanych w ramach NSIP oraz zakupu środków materiałowych dla Sił Zbrojnych;

6) prognozowanie wydatków na okres objęty programowaniem rozwoju Sił Zbrojnych w obszarach modernizacji technicznej, inwestycji budowlanych i zamierzeń realizowanych w ramach NSIP oraz zakupu środków materiałowych dla Sił Zbrojnych;

9) udział w monitorowaniu i koordynacji terminowej oraz skutecznej realizacji zadań modernizacyjnych ujętych w Programach Operacyjnych.”

Jednostka ta jest kierowana przez gen. bryg. Wiesława Orkisza, który objął to stanowisko 16.11.2015, a więc w dzień ustąpienia z funkcji szefa MON Tomasza Siemoniaka. Nie udało nam się dotrzeć do informacji, czy gen. Orkisz został mianowany decyzję Tomasza Siemoniaka, czy już Antoniego Macierewicza.

Również Inspektorat Uzbrojenia, który zajmuje się m.in. „uzgadnianiem projektów Programów Operacyjnych i planów modernizacji technicznej Sił Zbrojnych w zakresie możliwości ich realizacji;” jest dowodzony przez gen. bryg. Adama Dudę, który objął to stanowisko 1 lipca 2015, a więc za kadencji Tomasza Siemoniaka.
Biorąc pod uwagę że trudno jest jednoznacznie ustalić na podstawie wypowiedzi Tomasza Siemoniaka którego generała z jakiej jednostki organizacyjnej miał na myśli, a jak widać w podanych wyżej przykładach, zmiany personalne w tych jednostkach miały miejsce zarówno w czasie trwania jego kadencji jak i po jej zakończeniu, wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub