Strona główna Wypowiedzi Kto wydobywa najwięcej węgla brunatnego w Europie?

Kto wydobywa najwięcej węgla brunatnego w Europie?

Kto wydobywa najwięcej węgla brunatnego w Europie?

Władysław Teofil Bartoszewski

Poseł
Polskie Stronnictwo Ludowe

Najwięcej węgla brunatnego (…) wydobywają Niemcy w Europie, a drugim państwem są Czechy, my jesteśmy na trzecim miejscu.

Gość Wiadomości, 31.05.2021

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Gość Wiadomości, 31.05.2021

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

 • Zgodnie z danymi European Association for Coal and Lignite w 2020 roku najwięcej węgla brunatnego wydobyto w Niemczech (107,4 mln ton). Drugim pod względem wydobycia węgla brunatnego państwem była Turcja – 69,9 mln ton, a trzecim Polska – 46,0 mln ton. Czechy wydobyły 29,5 mln ton, co uplasowało je na 5. miejscu, a Serbia w 2020 roku wydobyła 39,7 mln ton.
 • Biorąc pod uwagę państwa Unii Europejskiej, najwięcej węgla brunatnego wydobyły Niemcy, Polska oraz Czechy, na co słusznie zwrócił uwagę polityk. Mylnie utożsamia on jednak dane dot. UE z danymi dotyczącymi Europy, dlatego wypowiedź uznajemy za manipulację.

Kontekst wypowiedzi

22 maja 2021 roku w programie „Gość Wiadomości” TVP Władysław Bartoszewski stwierdził, że najwięcej węgla brunatnego wydobywają w Europie Niemcy, przed Czechami i Polską. Wypowiedź ta miała związek z ostatnimi wydarzeniami wokół zwiększenia powierzchni odkrywki oraz dalszego wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Przypomnieć należy, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów do czasu merytorycznego rozstrzygnięcia. Decyzja ta wiąże się ze skargą Republiki Czeskiej, w ocenie której kopalnia Turów ma negatywny wpływ na regiony przygraniczne, gdzie zmniejszył się poziom wód gruntowych.

European Association for Coal and Lignite

Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL jest organizacją europejskiego przemysłu węglowego. Utworzone zostało w 2002 roku na bazie Europejskiego Stowarzyszenia Paliw Stałych – CECSO, po wygaśnięciu Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

Misją Stowarzyszenia jest podkreślanie znaczenia węgla w Unii Europejskiej w zakresie zabezpieczenia dostaw energii z zachowaniem stabilności ceny, a także ochrony środowiska. Ponadto EURACOAL stara się być aktywnym komunikatorem tworzącym odpowiednie ramy, w których może działać europejski przemysł węglowy i jego konsumenci. W ramach Europejskiego Stowarzyszenia Węgla Kamiennego i Brunatnego działają cztery komitety:

 • Komitet ds. Polityki Energetycznej,
 • Komitet ds. Ochrony Środowiska,
 • Komitet ds. Rynku,
 • Komitet ds. Badań Technicznych.

Wydobycie węgla brunatnego w Europie

Zgodnie z danymi EURACOAL w 2020 roku największym producentem węgla brunatnego były Niemcy – 107,4 mln ton. Drugim pod względem wydobycia węgla brunatnego państwem była Turcja – 69,9 mln ton, a trzecim Polska – 46,0 mln ton. W 2020 roku Czechy wydobyły 29,5 mln ton, co uplasowało je na 5. miejscu w wydobyciu węgla brunatnego, a Serbia wydobyła 39,7 mln ton.

Biorąc pod uwagę państwa Unii Europejskiej, najwięcej węgla brunatnego wydobyły Niemcy, Polska oraz Czechy, na co polityk słusznie zwrócił uwagę. Mylnie utożsamia on jednak dane dot. UE z danymi dotyczącymi Europy, dlatego wypowiedź uznajemy za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!