Czas czytania: około min.

Liczba kobiet w armii USA

04.04.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Ze statystyk portalu Global Firepower wynika, że armia amerykańska dominuje w rankingach dotyczących potencjału militarnego. W kwestii poruszonej przez Tomasza Siemoniaka, za danymi portalu www.statisticbrain.com statystyki prezentują się następująco (dane z 2013r.):

Jak widać na zamieszczonej grafice, procentowy udział kobiet w armii USA, wynosi ogółem 14,6%. Minister Obrony Narodowej nie minął się z prawdą, ponieważ, użył słowa około, które implikuje kilka procent mniej lub więcej. Co warte podkreślenia inne dane mówią o tym, że aż 20% kobiet stanowi o silne najpotężniejszej armii świata.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.