Strona główna Wypowiedzi Liczba kobiet w armii USA

Liczba kobiet w armii USA

Liczba kobiet w armii USA

Tomasz Siemoniak

Minister - członek Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Myślę, że w armii amerykańskiej jest ok. 15 proc. kobiet.

RMF 24, 04.04.2014

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

RMF 24, 04.04.2014

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Ze statystyk portalu Global Firepower wynika, że armia amerykańska dominuje w rankingach dotyczących potencjału militarnego. W kwestii poruszonej przez Tomasza Siemoniaka, za danymi portalu www.statisticbrain.com statystyki prezentują się następująco (dane z 2013r.):

Jak widać na zamieszczonej grafice, procentowy udział kobiet w armii USA, wynosi ogółem 14,6%. Minister Obrony Narodowej nie minął się z prawdą, ponieważ, użył słowa około, które implikuje kilka procent mniej lub więcej. Co warte podkreślenia inne dane mówią o tym, że aż 20% kobiet stanowi o silne najpotężniejszej armii świata.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!