Strona główna Wypowiedzi Marek Sawicki o trzecim progu podatku dochodowego

Marek Sawicki o trzecim progu podatku dochodowego

Marek Sawicki o trzecim progu podatku dochodowego

Marek Sawicki

Poseł
Polskie Stronnictwo Ludowe

I ja przypomnę, że w latach 2005-2007 to nie kto inny, ale rządzący dziś PiS zlikwidował trzeci próg podatkowy.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Marka Sawickiego odnosi się do sposobów obliczania progów podatkowych dla podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT). Jest to podatek bezpośredni, który obejmuje dochody osób fizycznych. Stawki podatkowe określają wysokość podatku w stosunku do podstawy opodatkowania.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw przyjęta została większością 391 głosów na 397 głosujących i wydana w dniu 16 listopada 2006 r. Z jej treści wynika, że od 2009 roku stawki podatkowe uległy zmianie oraz zlikwidowano trzeci próg podatkowy.

Stawki podatkowe określone w art.10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w 2008 wynosiły:

 1. a) Dla dochodu do 44 490 zł podatek wyniósł: 19% minus kwota zmniejszająca podatek 586 zł 85 gr
 2. b) Od 44 490 zł do 85 528 zł podatek wyniósł: 7866 zł 25 gr + 30% nadwyżki ponad 44 490 zł
 3. c) Powyżej 85 528 zł – podatek wyniósł: 20 177 zł 65 gr + 40% nadwyżki ponad 85 528 zł

Zmiany obowiązujące od 2009 roku:

 1. a) Do 85 528 zł – podatek wynosi: 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
 2. b) Powyżej 85 528 zł – podatek wynosi: 14 839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Zmiany zaczęły obowiązywać od 2009 roku, jednak ustawa została uchwalona w 2006 roku podczas rządów PiS, co kwalifikuje wypowiedź jako prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Marek Sawicki
poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego

 

I ja przypomnę, że w latach 2005-2007 to nie kto inny, ale rządzący dziś PiS zlikwidował trzeci próg podatkowy.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!