Czas czytania: około min.

Marek Sawicki w Rozmowie Dnia o rekompensatach od Komisji Europejskiej

20.03.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Tzw. afera Escherichia coli wywołała regres cenowy na rynku owoców i warzyw w 2011 roku. W związku z powyższym Komisja Europejska wyasygnowała 227  mln € na odszkodowania na pokrycie strat rynkowych. Polsa uzyskała z tej sumy 46 mln €.

Przede wszystkim wskazać należy, że powoływana afera Escherichia coli w Niemczech miała miejsce w 2011 r. (tzw afera ogórkowa, która pierwotnie miała zacząć się w Hiszpanii) nie w 2009 r. M. Sawicki podaje przy tym błędną kwotę unijnej puli odszkodowań przeznaczonej przez Komisję Europejską na pokrycie strat rynkowych (faktycznie była to bowiem kwota początkowo w wysokości 210 mln €, zwiększona następnie do poziomu 227 mln € przy jednoczesnym złożeniu wniosków o jej przyznanie przez 22 kraje członkowskie), wskazując jednocześnie nieco zawyżoną kwotę uzyskaną przez Polskę (48 € mln zamiast przyznanych 46 mln €). Taki sposób przedstawienia faktów może doprowadzić do wniosku, że w tym czasie proporcjonalny udział Polski w uzyskanych rekompensatach był znacznie wyższy niż w rzeczywistości (Polska co prawda zajęła drugie miejsce pod tym względem, za Hiszpanią). Pamiętać przy tym należy, że poseł M. Sawicki w tym czasie pełnił funkcję ministra rolnictwa.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.