Strona główna Wypowiedzi Marek Sawicki w Rozmowie Dnia o rządowych wnioskach do Komisji Europejskiej

Marek Sawicki w Rozmowie Dnia o rządowych wnioskach do Komisji Europejskiej

Marek Sawicki w Rozmowie Dnia o rządowych wnioskach do Komisji Europejskiej

Marek Sawicki

Rząd się nie zastanawiał, rząd wniósł już stosowne wnioski do Komisji Europejskiej i do komisarza Ciolosa [w sprawie embargo na eksport wieprzowiny do Rosji]

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polska faktycznie wystąpiła do Komisji Europejskiej oraz komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Daciana Ciolosa z formalnym wnioskiem o zaplanowanie właściwych mechanizmów finansowania ewentualnej akcji zwalczania oraz likwidacji skutków ekonomicznych wystąpienia ASF w państwach członkowskich, w których wystąpi choroba.

 

Informacja o pozostałych działaniach Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Spotkanie-w-sprawie-ASF

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy