Strona główna Wypowiedzi Na czym polega opłata adiacencka?

Na czym polega opłata adiacencka?

Na czym polega opłata adiacencka?

Zbigniew Maurer

Np. tzw. opłata adiacencka, to jest kolejny podatek, który miasto zabiera połowę wartości działki, jeśli ktoś sobie działkę podzieli na pół.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Wypowiedź padła podczas debaty TVP3 Łódź 1 października 2018 r.

O opłacie adiacenckiej mówi ustawa o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z art. 4 ustawy opłata adiacencka to opłata ustaloną w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym:

  • budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
  • scaleniem i podziałem nieruchomości,
  • podziałem nieruchomości.

Wysokość opłaty ustala rada gminy, w drodze uchwały, a decyzję o nałożeniu takiej opłaty należy do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta.

Zgodnie z art. 98a ust. 1 wysokość opłaty adiacenckiej za wzrost wartości nieruchomości w wyniku jej podziału nie może więcej niż 30% różnicy wartości nieruchomości.

Zgodnie z art. 107 ust. 1 ustawy osoby, które otrzymały nowe nieruchomości wydzielone w wyniku scalenia i podziału, są zobowiązane do wniesienia na rzecz gminy opłat adiacenckich w wysokości do 50% wzrostu wartości tych nieruchomości, w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych.

Zgodnie z art. 146 ust. 2 wysokość opłaty adiacenckiej, w przypadku wybudowania na nieruchomości infrastruktury technicznej, wynosi nie więcej niż 50% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

Wypowiedź uznajemy za fałszywą, ponieważ wysokość opłaty adiacenckiej za podział nieruchomości wynosi do 30%  różnicy między wartością nieruchomości przed jej podziałem a wartością nieruchomości po jej podziale.

 

 

Share The Facts
Zbigniew Maurer
Kandydat Akcji Narodowej na prezydenta Łodzi

 

Np. tzw. opłata adiacencka, to jest kolejny podatek, który miasto zabiera połowę wartości działki, jeśli ktoś sobie działkę podzieli na pół.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!