Strona główna Wypowiedzi Na jakie poparcie może liczyć Emmanuel Macron?

Na jakie poparcie może liczyć Emmanuel Macron?

Na jakie poparcie może liczyć Emmanuel Macron?

Krzysztof Sobolewski

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Z ostatnich badań wychodzi na to, że 9 na 10 badanych we Francji ocenia źle albo bardzo źle politykę, którą prowadzi prezydent Macron.

Sygnały Dnia, 28.11.2019

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 28.11.2019

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Kilka różnych sondażowni regularnie przeprowadza we Francji badanie zaufania obywateli wobec polityki prowadzonej przez głowę państwa. Wyniki najnowszych badań (opublikowanych przed  wywiadem Krzysztofa Sobolewskiego), przeprowadzonych przez sondażownię Odoxa w dniach 20-21 listopada, ukazały się 26 listopada. 34% badanych stwierdziło, że Emmanuel Macron jest dobrym prezydentem Francji, a 65% stwierdziło, że Macron nie jest dobrym prezydentem. Wyniki wcześniejszych badań, przeprowadzonych w dniach 8-16 listopada przez pracownię Ifop (wyniki zostały opublikowane 18 listopada), są bardzo zbliżone do najnowszych. 33% badanych jest zadowolonych z prezydentury Macrona, a 65% z niej zadowolonych nie jest.

Wyżej wspomniane badania sprawdzają, obok poziomu zaufania do urzędującego obecnie prezydenta, poziom zaufania do urzędującego premiera, Eduarda Philippe’a. W ostatnich badaniach wyniki obu polityków są bardzo podobne. W badaniu z 20-21 listopada premierowi zaufało 35%, nie zaufało zaś 64% respondentów. W badaniu z 8-16 listopada było to odpowiednio 37% i 60%.

Rekordowo niskim zaufaniem Macron został obdarzony na przełomie listopada i grudnia 2018 roku. Zaufanie wobec niego wyraziło wówczas 21% badanych, zaś 77% wyraziło nieufność (badanie Kantar z 29 listopada – 3 grudnia 2018).

Mimo wysokiego poziomu nieufności wobec prezydenta Francji nie jest to rząd wielkości 90%. Nawet w momencie rekordowej niepopularności Macrona odsetek badanych wyrażających wobec niego nieufność nie wzrósł do poziomu 90%. Ze względu na zawyżenie przez Krzysztofa Sobolewskiego rzeczywistego odsetka osób wyrażających niezadowolenie z prezydentury Macrona (90% wobec faktycznych 65%), jego wypowiedź oceniamy jako fałsz.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy