Strona główna Wypowiedzi Najbardziej szanowane zawody w Polsce. Jak wypadają politycy?

Najbardziej szanowane zawody w Polsce. Jak wypadają politycy?

Najbardziej szanowane zawody w Polsce. Jak wypadają politycy?

Bartłomiej Sienkiewicz

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Platforma Obywatelska

Polacy mają bardzo niskie zdanie o jakości parlamentaryzmu w Polsce. Przypomnę, że po pierwsze zawód polityka to jest chyba przedostatni w liście zawodów, tuż przed influencerem czy jakimiś podobnymi zawodami. Oceny dotyczące parlamentu właściwie szorują brzuchem po ziemi wszelkich rankingów.

Poranek Radia TOK FM, 23.08.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Poranek Radia TOK FM, 23.08.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Najbardziej szanowanym zawodem przez Polaków jest strażak (81 proc.). Najmniejszym poważaniem cieszy się influencer (16 proc.).
  • Polityczne profesje nie mogą poszczycić się społeczną aprobatą. Na przedostatnim miejscu znajduje się działacz partii politycznej (17 proc.), a na czwartym miejscu od końca – poseł (19 proc.).
  • Stosunkowo niski odsetek Polaków dobrze ocenia działalność Sejmu (28 proc.). Polacy lepiej oceniają m.in. władze samorządowe (68 proc.), prezydenta (54 proc.), NIK (44 proc.) czy NBP (40 proc.).

Najbardziej szanujemy strażaków…

Strażak okazał się najbardziej poważanym przez Polaków zawodem w 2022 roku – wynika z badania SW Research. 8 na 10 Polaków (81 proc.) wykazało poszanowanie dla tej profesji. 

Zaledwie 1 punkt proc. mniej otrzymał zawód ratownika medycznego. Podium zamknęli lekarze z wynikiem 72 proc. Natomiast pielęgniarki otrzymały uznanie 7 na 10 Polaków (70 proc.).

Im niżej schodzimy, tym mozaika zawodów jest bardziej zróżnicowana. ⅔ Polaków wyraziło poszanowanie dla profesorów uniwersytetu. Zaraz za nimi znaleźli się górnicy (62 proc.). Na dalszych miejscach widnieje informatyk (59 proc.), inżynier pracujący w fabryce (58 proc.), nauczyciel (57 proc.) i robotnik wykwalifikowany (55 proc.).

… a najmniej influencerów

Po drugiej stronie barykady znaleźli się influencerzy, których poważaniem darzy co szósty Polak (16 proc.). Niewiele większą estymą w oczach społeczeństwa mogą poszczycić się youtuberzy (18 proc.).

Wśród zawodów o najmniejszym poważaniu znalazło się kilka powiązanych z polityką. Na przedostatnim miejscu uplasował się działacz partii politycznej (17 proc.). Z kolei poseł na Sejm zajął czwarte miejsce od końca (19 proc.). Jedno miejsce wyżej figuruje radny gminy (22 proc.). Natomiast minister zyskał uznanie w oczach ¼ badanych (26 proc.).

Badanie zostało wykonane na reprezentatywnej próbie 1 014 dorosłych Polaków. Przeprowadzono je metodą CAWI (wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony internetowej) na panelu badawczym SW PANEL.

Polacy źle oceniają działalność Sejmu

Postawy wobec organów władzy i instytucji publicznych regularnie bada CBOS. W lipcu br. prace Sejmu dobrze oceniało jedynie 28 proc. Polaków. W odróżnieniu od parlamentu nieznaczna większość ankietowanych dobrze oceniała prezydenta (52 proc.).

Sondaże z poprzednich miesięcy wskazują, że prezydent zajmuje jedną z lepszych pozycji. W marcu głowę państwa oceniało dobrze 54 proc. osób, a Sejm zaledwie 28 proc.

Idąc dalej, Najwyższą Izbę Kontroli pozytywnie oceniało 44 proc., Rzecznika Praw Obywatelskich – 41 proc., Narodowy Bank Polski – 40 proc., sądy – 30 proc., prokuraturę – 27 proc., a Trybunał Konstytucyjny – 24 proc. 

Wyjątek stanowią władze samorządowe, które cieszą się pozytywną oceną 68 proc. badanych. Ponadto relatywnie wysokie wyniki osiągają służby: policja (68 proc.), Straż Graniczna (74 proc.) i wojsko (75 proc.).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!