Strona główna Wypowiedzi Najniższe bezrobocie w Wielkopolsce? Co mówią najnowsze dane

Najniższe bezrobocie w Wielkopolsce? Co mówią najnowsze dane

Najniższe bezrobocie w Wielkopolsce? Co mówią najnowsze dane

Marlena Maląg

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Ok. 801 tys. osób bezrobotnych. Najniższe bezrobocie w Wielkopolsce dalej się utrzymuje. Najwyższe na Podkarpaciu – 7,8 proc.

Kwadrans polityczny, 03.11.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Kwadrans polityczny, 03.11.2022

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • najnowszych danych GUS wynika, że we wrześniu 2022 roku w Polsce bezrobotnych pozostawało 801,7 tys. osób. Przekłada się to na stopę bezrobocia na poziomie 5,1 proc.
 • Największa liczba bezrobotnych była w województwie mazowieckim (118,3 tys.). Najwyższą stopę procentową odnotowano natomiast w województwie podkarpackim. Jej wartość wyniosła jednak nieco więcej, niż wskazała Marlena Maląg, bo 8,7 proc.
 • Wskazana przez minister stopa bezrobocia w wysokości 7,8 proc. dotyczyła województwa lubelskiego (trzeci najwyższy wskaźnik w Polsce).
 • Najniższe bezrobocie odnotowano w liczbach bezwzględnych w województwie lubuskim (15,2 tys.), a w procentach w województwie wielkopolskim (2,8 proc.). Wielkopolska od kilku miesięcy pozostaje regionem z najniższą stopą bezrobocia.
 • Drobna nieścisłość dotycząca wysokości bezrobocia w województwie podkarpackim nie wpływa na wydźwięk wypowiedzi, w związku z czym uznajemy ją za prawdziwą.

Bezrobocie w Polsce

najnowszych danych GUS wynika, że we wrześniu 2022 roku w Polsce bezrobotnych pozostawało 801,7 tys. osób. Przekłada się to na stopę bezrobocia na poziomie 5,1 proc.ubiegłym roku we wrześniu liczba bezrobotnych wynosiła 934,7 tys., czyli około 133 tys. więcej.

Pod względem wartości bezwzględnych największe bezrobocie zanotowano w województwach: mazowieckim (118,3 tys.), podkarpackim (67,8 tys.) i śląskim (66,8 tys.) Najmniejsze natomiast w województwach: lubuskim (15,2 tys.), opolskim (20,3 tys.) i podlaskim (30,8 tys.).

Nieco inaczej natomiast mają się dane, gdy spojrzymy na dane procentowe. I tak najwyższe procentowe bezrobocie odnotowano w województwach: podkarpackim (8,7 proc.), warmińsko-mazurskim (8,2 proc.) i lubelskim (7,8 proc.). Z kolei najniższe procentowe bezrobocie odnotowano w: wielkopolskim (2,8 proc.), śląskim (3,8 proc.), lubuskimmazowieckim (oba po 4,2 proc.) 

Wielkopolska bez zmian, Podkarpacie ze spadkiem

danych GUS wynika, że bezrobocie 2,8 proc. w województwie wielkopolskim utrzymuje się od czerwca 2022. Wcześniej, w maju, bezrobocie w tym regionie wynosiło 2,9 proc.

Z kolei w podkarpackim bezrobocie na poziomie 8,7 proc. odnotowano we wrześniu. Oznacza to spadek o 0,1 punktu proc. względem sierpnia i lipca (8,8 proc.), o 0,2 punktu proc. względem czerwca (8,9 proc.) oraz o 0,4 punktu proc. względem maja (9,1 proc.).

Inflacja najwyższa w Polsce od 25 lat

Według najnowszych danych opublikowanych przez GUS inflacja rokrocznie w październiku wyniosła 17,9 proc. Ostatni raz tak wysoka inflacja dotknęła Polskę w drugiej połowie lat 90., kiedy w grudniu 1996 roku wyniosła 18,5 proc.

Najwyższy wskaźnik, bo aż 28,7 proc., dotyczył działu użytkowania mieszkań i nośników energii. Wysoki wzrost zanotowały także: żywność i napoje bezalkoholowe (22 proc.) oraz restauracje i hotele (18,5 proc.).

Z kolei najmniejszym wynikiem „pochwalić” się mogą: łączność i telekomunikacja (3,3 proc.), odzież i obuwie (7 proc.) oraz towary związane ze zdrowiem (8,5 proc.).

Jeśli chodzi o konkretne produkty i usługi, rekordzistami pod względem wzrostu cen były: opał (147 proc.) oraz cukier (97,8 proc.).

Wzrost wynagrodzeń

Rząd Prawa i Sprawiedliwości niejednokrotnie szczycił się wzrostem płacy minimalnej, szczególnie podkreślając przy tym swoje zasługi od roku 2015 (czyli po przejęciu władzy). Obecnie płaca minimalna wynosi 3 010 zł brutto, co w porównaniu z 2021 rokiem stanowi wzrost o 7,5 proc. Od nowego roku płaca minimalna ma wynosić 3 490 zł brutto, co stanowi wzrost o 480 zł (15,9 proc.).

Dla porównania w 2015 minimalna krajowa wynosiła 1 750 zł brutto. Na mocy rozporządzenia uchwalonego przez rząd PO-PSL płaca minimalna na rok 2016 została ustalona na kwotę 1 850 zł brutto, co daje rokroczny wzrost o 5,7 proc. W tych dwóch latach po raz pierwszy w historii III RP mieliśmy do czynienia ze zjawiskiem deflacji, czyli ogólnym spadkiem poziomu cen towarów i usług w gospodarce.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!