Strona główna Wypowiedzi Niebieska Karta. Sprawdzamy statystyki przemocy domowej

Niebieska Karta. Sprawdzamy statystyki przemocy domowej

Niebieska Karta. Sprawdzamy statystyki przemocy domowej

Katarzyna Kotula

Ministra do spraw Równości
Nowa Lewica

W 2022 roku wszczęto 83196 procedur w związku z Niebieską Kartą, o tysiąc więcej niż rok wcześniej. Przemoc seksualna urosła o 167%, zanotowano 1758 przypadków. 72,5% przypadków przemocy dotyczy kobiet.

X, 14.02.2024

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

X, 14.02.2024

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

  • Ze sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wynika, że w 2022 roku procedurę „Niebieskie Karty” wszczęto 83 196 razy (s. 33).
  • W 2022 roku odnotowano podejrzenie o co najmniej 71,6 tys. osób, które doświadczyły przemocy w rodzinie (s. 35) – 72,5 proc. z nich stanowiły kobiety (51,9 tys.).
  • W tym samym roku odnotowano 1 758 przypadków przemocy seksualnej. To o 710 przypadków więcej niż rok wcześniej, co oznacza wzrost o 67,75 proc. (s. 34).
  • Katarzyna Kotula prawidłowo przywołała dane dotyczące przemocy w rodzinie, jednak w błędny sposób opisała wzrost liczby przypadków przemocy seksualnej. Liczba z 2022 roku to 167 proc. liczby z roku poprzedniego, co nie oznacza wzrostu o taki odsetek. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako częściową prawdę.

Akcja „Nazywam Się Miliard” w polskim Sejmie

14 lutego Posłanki Lewicy i Koalicji Obywatelskiej  wzięły udział w kampanii przeciw przemocy stosowanej wobec kobiet i dziewcząt. Jak czytamy na profilu posłanki Klaudii Jachiry, w tym roku intencją akcji była zmiana definicji gwałtu i wprowadzenie kategorii świadomej i dobrowolnej zgody. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy w tej sprawie.

„Nazywam się Miliard” (ang. „One Billion Rising”) to ogólnoświatowa akcja i protest, który w formie tańca ma zwracać uwagę na problemy kobiet. Przy tej okazji ministra ds. równości Katarzyna Kotula przypomniała polskie statystyki dotyczące przemocy domowej i seksualnej. Wpis do weryfikacji zgłosił jeden z naszych czytelników.

Niebieska Karta – czym jest?

„Niebieskie Karty” to procedura inicjowana w momencie, gdy zaistnieje uzasadnione podejrzenie o stosowaniu przemocy w rodzinie. Założenie Niebieskich Kart ma na celu zapewnienie wsparcia ofiarom przemocy fizycznej i psychicznej.

Dokładne przepisy zawierają się w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej, a reguły i przebieg procedury określa rozporządzenie Rady Ministrów. Pierwszy krok to wypełnienie karty A przez uprawnioną do tego osobę: pracownika socjalnego, pracownika oświaty, policjanta, przedstawiciela ochrony zdrowia, przedstawiciela gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych (s. 7).

Taka karta A to zbiór informacji o osobach doznających przemocy domowej oraz o osobach stosujących tę przemoc. Na ich podstawie prowadzona jest dalsza procedura. Ofiarom dostarcza się również kartę B (s. 8), czyli zestaw prawnych i praktycznych informacji dotyczących ich sytuacji. W kolejnych krokach opracowywany i realizowany jest indywidualny plan pomocy. 

Procedura „Niebieskie Karty”

Statystyki na ten temat corocznie publikowane są w sprawozdaniu z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Najbardziej aktualne dane mówią o sytuacji z 2022 roku. W tamtym roku procedurę „Niebieskie Karty” wszczęto 83 196 razy. Dokładnie tyle, ile wspomniała ministra Kotula (s. 33).

Najczęściej procedura była wszczynana przez przedstawicieli Policji (61,6 tys. przypadków). W 2022 roku odnotowano niewielki wzrost względem roku poprzedniego, gdy procedurę wszczęto 82 tys. razy. W latach wcześniejszych przypadków było więcej, np. w 2015 roku wszczęto procedurę 99,7 tys. razy. Dane widzisz na poniższym wykresie.

Osoby dotknięte przemocą

Statystyki wskazują, że w 2022 roku zaistniało podejrzenie co najmniej 71,6 tys. osób, które doświadczyły przemocy domowej. Prawie ¾ z nich (72,5 proc.) stanowiły kobiety (s. 35). Mowa o 51,9 tys. osób. W ostatnich latach kobiety również stanowiły większość, co pokazuje poniższy wykres.

Drugą grupę pokrzywdzonych stanowiły osoby małoletnie (10,9 tys. osób, czyli 15,2 proc.). W statystykach są również mężczyźni – odnotowano 8,7 tys. przypadków (12,1 proc.) przemocy w rodzinie wymierzonej w ich stronę.

W sprawozdaniu znajdziemy również statystyki dotyczące sprawców (s. 71). Mowa o osobach skazanych z art. 207 Kodeksu karnego, czyli za znęcanie się fizycznie lub psychicznie nad bliską osobą. W 2022 roku skazano 9 280 osób, wśród których większość stanowili mężczyźni (8 838).

Przemoc seksualna – coraz więcej przypadków?

Najczęstszą formą przemocy w 2022 roku była przemoc psychiczna (64,6 tys. przypadków). Ze sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wynika, że przemoc fizyczna została odnotowana 47,4 tys. razy.

Z danych przedstawionych w omawianym sprawozdaniu wynika również (s. 35), że w 2022 roku odnotowano 1 758 przypadków przemocy seksualnej. To wzrost o 710 przypadków względem roku poprzedniego, czyli o 67,75 proc. Katarzyna Kotula błędnie przywołała tę statystykę. Z poniższej grafiki dowiesz się, ile przypadków przemocy seksualnej odnotowano w ostatnich latach.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!