Strona główna Wypowiedzi Normy środowiskowe w Unii Europejskiej

Normy środowiskowe w Unii Europejskiej

Normy środowiskowe w Unii Europejskiej

Jerzy Buzek

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Platforma Obywatelska

Jeśli chodzi o normy środowiskowe, Europa ma znacznie wyższe, np. dla chemikaliów, słynny REACH. On kosztuje nas pół procenta-jeden procent, firmy chemiczne (…)

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

  •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
  • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
  • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
  • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Wypowiedź ta pozostaje trudna do zweryfikowania, bowiem Jerzy Buzek nie dookreślił czy ma na myśli budżety przedsiębiorstw i wpływ na nie opłat na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów i kosztów związanych z wycofaniem substancji, czy o samą wartość usuniętych chemikaliów.

Wspomniany REACH to rozporządenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów, ustalane są opłaty za rejestrację i inne czynności związane z Europejską Agencją Chemikaliów.

Wedle opinii Komisji Europejskiej, przez wdrożenie rozporządzenia REACH z rynku zostanie wycofane 1-2% substancji, co wedle KE stanowi 0,5% całkowitej wartości substancji na rynku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!