Jerzy Buzek

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Partia: Platforma Obywatelska

8

Sprawdzonych wypowiedzi

4

2

0

2

0

Sprawdzonych obietnic

Filtry

WYCZYŚĆ

Ocena wypowiedzi

FILTRUJ

Imię i nazwisko:Jerzy Buzek
Data i miejsce urodzenia:03-07-1940, Śmiłowice
Wykształcenie:Wyższe
Ukończona uczelnia:

Politechnika Śląska w Gliwicach, Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach

Zawód:Inżynier, profesor nauk technicznych
Partia:Platforma Obywatelska
Pełniona funkcja:Poseł do Parlamentu Europejskiego
Wybrany dnia:25-05-2014
Okręg:Okręg wyborczy nr 11
Liczba głosów:254 319

Biogram:

Urodził się 3 lipca 1940 roku w Śmiłowicach. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Mechaniczno – Energetycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W 1963 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera mechanika-energetyka. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk w Gliwicach, gdzie w 1969 roku zdobył stopień doktora nauk technicznych. W 1971 roku wyjechał na staż naukowy w Uniwersytecie w Cambridge. Na początku lat osiemdziesiątych rozpoczął prace z dziedziny ochrony środowiska, w szczególności ochrony powietrza. W 1992 roku kierował ogólnopolskim zespołem specjalistów przy opracowywaniu ekspertyzy PAN w tej dziedzinie oraz współorganizował Konsorcjum Ochrony Powietrza. Był członkiem i Sekretarzem Naukowym Komitetu Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN. W międzyczasie zdobył stopień naukowy doktora habilitowanego, a następnie tytuł profesora nauk technicznych. W lutym 1997 r. został koordynatorem zespołu ekspertów gospodarczych AWS. Opracowany wtedy program AWS stał się jednym z głównych elementów zwycięskiej kampanii wyborczej do parlamentu. W styczniu 1999 roku został przewodniczącym partii politycznej Ruch Społeczny AWS, która miała w parlamencie ponad stu posłów i senatorów.

Od 2004 jest posłem do Parlamentu Europejskiego. W tym samym roku został Wiceprzewodniczącym Europejskiego Forum Energetycznego oraz reprezentował Parlament Europejski podczas wyborów na Ukrainie, wspierając Pomarańczową Rewolucję. Był sprawozdawcą w ramach Siódmego Programu Strukturalnego na rzecz Badań i Innowacji, a także sprawozdawcą Europejskiego Planu Strategicznego w zakresie Energii i Technologii. W latach 2004-2009 był członkiem Komisji Przemysłu, Badań i Energii oraz Komisji Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Należał również do następujących delegacji Parlamentu Europejskiego: Komisja Współpracy Parlamentarnej UE- Ukraina.