Strona główna Wypowiedzi Czy Unia Europejska ograniczyła import rosyjskich surowców?

Czy Unia Europejska ograniczyła import rosyjskich surowców?

Czy Unia Europejska ograniczyła import rosyjskich surowców?

Jerzy Buzek

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Platforma Obywatelska

Najważniejszy efekt, co się wydarzyło w ciągu 10 miesięcy, 11 miesięcy, Unia Europejska, której nagle zabrakło ogromnej ilości gazu, ropy i węgla, poradziła sobie i zmniejszyła import z Rosji surowców do 10 proc., czyli dziesięciokrotnie. 10 razy mniej dzisiaj importujemy.

Onet Opinie, 27.01.2023

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Onet Opinie, 27.01.2023

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

 • Dane dotyczące importu z Rosji do UE nie obejmują całego okresu od czasu wybuchu wojny w Ukrainie do stycznia br. Większość dostępnych danych kończy się na październiku 2022 roku.
 • Zgodnie z danymi Eurostatu udział rosyjskiego węgla, gazu i ropy w imporcie do UE wynosił w III kwartale 2022 roku kolejno 13 proc., 18 proc. i poniżej 15 proc. w przypadku ropy.
 • Import węgla pomiędzy styczniem a wrześniem ubiegłego roku spadł o 99,5 proc. Import gazu od stycznia do października zmniejszył się o prawie 71 proc. Wzrósł jednak import gazu ciekłego – o 60 proc.
 • Import surowej ropy naftowej w październiku ub.r. w porównaniu do stycznia br. spadł o 41 proc. W przypadku ropy otrzymywanej z materiałów innych niż surowe odnotowano spadek o 24 proc.
 • Obecnie Eurostat nie udostępnia danych przypadających na 10. lub 11. miesiąc od czasu rozpoczęcia wojny w Ukrainie. Z tego powodu wypowiedź Jerzego Buzka oceniamy jako nieweryfikowalną. 

Działania UE przeciwko rosyjskiej agresji

W związku z rosyjską agresją Unia Europejska wprowadziła szereg sankcji mających na celu osłabienie bazy ekonomicznej Rosji – m.in. poprzez utrudnienie dostępu Rosji do krytycznych technologii i rynków, a tym samym ograniczenie jej zdolności prowadzenia działań wojennych.

Sankcje wobec Rosji wprowadzano już w 2014 roku po bezprawnej aneksji Krymu. Sankcje nakładane na Federację Rosyjską dotyczyły takich sfer jak gospodarka, media, środki dyplomatyczne czy wizowe. Nakładane były też sankcje indywidualne (stosowane wobec konkretnych osób).

W przypadku sankcji gospodarczych zakazano m.in. importu węgla oraz ropy naftowej, a także ustalono maksymalny pułap cenowy na poziomie 60 dolarów za baryłkę dla ropy naftowej transportowanej drogą morską.

Eurostat: import z Rosji został ograniczony

25 stycznia Eurostat opublikował dane dotyczące importu z Rosji sześciu kluczowych towarów energetycznych: węgla, gazu, niklu, ropy naftowej, nawozów oraz żelaza i stali. Porównany został rok 2021 z trzecim kwartałem roku 2022. W przypadku prawie wszystkich surowców odnotowano spadek w udziale importu do państw Unii. Wyjątkiem okazał się nikiel, którego udział w imporcie nieznacznie wzrósł.

Poza niklem wszystkie wymienione surowce odnotowały spadek w udziale importu:

 • węgiel – spadek z 45 proc. w 2021 roku do 13 proc. w trzecim kwartale 2022 roku,
 • gaz – spadek z 36 proc. w 2021 roku do 18 proc. w trzecim kwartale 2022 roku,
 • ropa naftowa – spadek z ok. 25 proc. w 2021 roku do poniżej 15 proc. w trzecim kwartale 2022 roku,
 • nawozy – spadek z 29 proc. w 2021 roku do 17 proc. w trzecim kwartale 2022 roku,
 • żelazo i stal – spadek z 16 proc. w 2021 roku do 5 proc. w trzecim kwartale 2022 roku.
Russia's share in EU imports for selected products in 2021 and Q3 2022

Od lewej: węgiel, gaz naturalny, nikiel, ropa naftowa, nawozy oraz żelazo i stal. Fot. Eurostat

Ile obecnie wynosi import surowców z Rosji do UE? Dane sięgają maksymalnie października

Według danych Eurostatu w największym stopniu został ograniczony import węgla. We wrześniu 2022 roku do UE zaimportowano jedynie 16 356 828 kg węgla, co stanowi 0,41 proc. ilości zaimportowanej w styczniu tego samego roku. Węgiel to jedyny surowiec spośród analizowanych, dla którego dane kończą się na wrześniu.

Z kolei import ropy naftowej w październiku 2022 roku stanowił 58,96 proc. importowanej ropy w styczniu tego samego roku. Na podobnym poziomie ukształtowały się wówczas wydatki związane z importem ropy, które stanowiły 58,48 proc. poziomu ze stycznia.

Inaczej wygląda sytuacja dotycząca gazu w stanie ciekłym, którego import w październiku ub.r. wyniósł 160,24 proc. ilości gazu zaimportowanego w styczniu br. Szczyt importu tego surowca przypadł jednak na lipiec i według danych sięgających października w kolejnych miesiącach został ograniczony.

Szczegółowe wyliczenia dotyczące importu surowców z Rosji są dostępne w tym arkuszu.

Ceny surowców poszły w górę, ale import zmalał

Od lutego 2022 roku (wojna w Ukrainie wybuchła 24 lutego) wydatki UE na import towarów klasyfikowanych przez SITC jako paliwa mineralne, smary oraz podobne produkty (do których zaliczane są m.in. węgiel, ropa i gaz) osiągnęły szczyt w marcu 2022 roku (15,7 mld euro). Dane kończą się na październiku ub.r.

Przez kolejne 4 miesiące wydatki UE wahały się na poziomie ok. 13,5 mld euro, a w okresie od sierpnia do listopada – ok.  11 mld euro. Jednocześnie po wybuchu wojny wzrosły ceny surowców importowanych z Rosji.

W lutym cena była równa 207,3 proc. ceny z 2015 roku i w kolejnych miesiącach wzrosła, osiągając maksimum w sierpniu – 262,3 proc. ceny z 2015 roku. Warto podkreślić, że w samym 2021 roku wskaźnik cen rosyjskich surowców praktycznie się podwoił.

W czasie, kiedy stopniowo spadały wydatki na import paliw mineralnych, smarów i podobnych artykułów, cena wahała się między ok. 230 a 260 proc. ceny z 2015 roku, co jest kolejnym dowodem na ograniczenie importu tych towarów. Aktualne dane sięgają jednak jedynie października 2022 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!