Strona główna Wypowiedzi Nowe nakrętki i zmiana linii produkcyjnych. Jaki to koszt?

Nowe nakrętki i zmiana linii produkcyjnych. Jaki to koszt?

Nowe nakrętki i zmiana linii produkcyjnych. Jaki to koszt?

Konrad Berkowicz

Poseł
Nowa Nadzieja

Dostosowanie linii produkcyjnych do realizacji jednej głupiej dyrektywy Unii Europejskiej o tych nakrętkach na uwięzi, kosztowało gospodarkę 9 mld zł.

Debata w TVP, 05.06.2024

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Debata w TVP, 05.06.2024

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

 • Unijna dyrektywa SUP w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko została wprowadzona w Polsce na mocy ustawy.
 • Ustawa wprowadza (art. 14b) od 1 lipca 2024 roku obowiązek stosowania zakrętek i wieczek wykonanych z tworzyw sztucznych trwale przymocowanych do pojemników, np. butelek. W całej UE tego rodzaju przepis powinien zostać wprowadzony w krajach członkowskich do 3 lipca 2024 roku.
 • W 2018 roku Europejska Organizacja Producentów Napojów Bezalkoholowych (UNESDA) opublikowała szacunkiraportu PwC, według których koszty dostosowania linii rozlewowych w całej UE do nowych wymogów sięgną od 2,7 mld euro do 8,7 mld euro.
 • Jak wskazuje portal FXMAG, w momencie publikacji raportu nie było wiadomo, jaką formę przyjmą nowe zakrętki. Uważano, że jeżeli zmiany będą szersze i obejmują również zmianę szyjki butelek, wówczas koszty wzrosną do 8,7 mld euro (s. 29). Tak się jednak nie stało.
 • Przedstawione dane mają wyłącznie charakter szacunkowy. Nie wiemy, jaki koszt poniosły przedsiębiorstwa w związku z tą dyrektywą. Na tej podstawie oceniamy wypowiedź jako nieweryfikowalną.

Debata europejska w TVP

5 czerwca na antenie TVP mogliśmy zobaczyć debatę polityków reprezentujących komitety wyborcze, które wystawiły kandydatów i kandydatki do Parlamentu Europejskiego. Redakcja Demagoga słuchała jej na żywo i sprawdzała weryfikowalne wypowiedzi. Efekty naszej pracy możesz zobaczyć w serwisie X.

Jedną z osób biorących udział w programie był Konrad Berkowicz z ramienia komitetu Konfederacja Wolność i Niepodległość. W trakcie debaty poseł podkreślił, że jego zdaniem o bezpieczeństwo powinniśmy dbać w ramach NATO, a nie UE.

Skontrastował ze sobą wydatki UE na wspólną politykę obronną z kosztami, jakie gospodarka ponosi z powodu dyrektyw unijnych. Jako przykład wskazał koszty wynikające z konieczności dostosowania linii produkcyjnych w rozlewniach do nowych nakrętek przytwierdzonych do butelek.

Dyrektywa SUP i ograniczenie plastiku

W czerwcu 2019 roku przyjęta została dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. To tak zwana dyrektywa SUP (ang. single-use plastic). 

Chodzi przede wszystkim o ograniczenie użycia produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, na przykład z plastiku. Celem tego rozwiązania jest ograniczanie negatywnego wpływu takich produktów na środowisko oraz promowanie przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Założenia tej dyrektywy zostały wprowadzone w Polsce na mocy przyjętej w kwietniu 2023 roku ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw.

Nakrętki – o co z nimi chodzi?

Przyjęta ustawa wprowadziła od 1 stycznia 2024 roku nową opłatę za pojemniki i kubki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Dotyczy to sektora handlu i gastronomii, a także automatów sprzedających. 

Oprócz tego na mocy omawianej ustawy wprowadzono obowiązek stosowania zakrętek i wieczek z tworzyw sztucznych trwale przymocowanych do tych pojemników, na przykład butelek lub kartonów (art. 14b). 

Tym samym wszystkie nakrętki, korki i tym podobne powinny być fabrycznie przytwierdzone do opakowania. W Polsce ten obowiązek wejdzie w życie 1 lipca 2024 roku. W całej UE podobne przepisy powinny zostać wprowadzone do 3 lipca.

Prognoza PwC

Prace nad unijną dyrektywą były prowadzone już w 2018 roku. Wtedy to Europejska Organizacja Producentów Napojów Bezalkoholowych (UNESDA) opublikowała szacunki pochodzące z raportu PwC, według których koszty dostosowania do nowych wymogów ok. 1350 linii rozlewowych w całej UE sięgną od 2,7 mld euro do 8,7 mld euro. W przeliczeniu na złotówki według kursu z dnia debaty jest to od 11,63 mld zł do 37,48 mld zł.

W szacunkach wzięto pod uwagę zarówno „koszty inwestycji kapitałowych, a także znaczne straty produktywności i przestoje w istniejących operacjach podczas rekonfiguracji linii”.

Pamiętajmy, że są to szacunki, a nie ostateczne koszty. Nie dysponujemy pełnymi danymi dotyczącymi tego, jaki koszt poniosły wszystkie przedsiębiorstwa w całej Unii Europejskiej oraz w Polsce.

Polscy komentatorzy przedstawiają kwoty

W mediach pojawiają się wypowiedzi polskich przedsiębiorców na temat nowych nakrętek. Prezes firmy Mlekpol Tadeusz Mroczkowski w wypowiedzi dla Portalu Samorządowego przyznał, że jego firmę zmiana kosztowała 30 mln zł. 

Natomiast zupełnie inną perspektywę przedstawił portal z informacjami na temat inwestowania FXMAG. Redaktor tego portalu wyjaśnił, że przedstawiony w raporcie PwC (cytowanym przez UNESDA) scenariusz się nie spełnił. Koszt 8,7 mld euro dotyczył sytuacji, w której zmiany wymagałyby nie tylko nakrętki, ale też kształtu szyjki butelki. 

Ponadto szacunki przewidywały, że przepisy wejdą w życie od 2022 roku, a stało się to dwa lata później. To dało przedsiębiorcom więcej czasu na przygotowanie i mogło zmniejszyć straty wynikające z przestoju w produkcji.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!