Strona główna Wypowiedzi Nowelizacja ordynacji podatkowej – jak ma wspomóc przedsiębiorczość?

Nowelizacja ordynacji podatkowej – jak ma wspomóc przedsiębiorczość?

Nowelizacja ordynacji podatkowej – jak ma wspomóc przedsiębiorczość?

Bronisław Komorowski

Pobudzaniu przedsiębiorczości służy inicjatywa nowelizacji ordynacji podatkowej wprowadzająca zasadę in dubio pro tributario, nakazująca rozstrzyganie wątpliwości podatkowych na korzyść podatnika jeśli są niejasności w przepisach prawnych.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z informacjami ze strony Kancelarii Prezydenta, nowelizacja wprowadza:

-przede wszystkim zasadę nakazującą rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika,

– jasne zasady co do biegu i czasu przedawnienia w sprawach podatkowych,

– likwiduje możliwość wprowadzenia rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji,

-nieostatecznych w przypadku, gdy okres przedawnienia jest krótszy niż 3 miesiące,

– znosi obowiązek składania wyjaśnień do korekty deklaracji podatkowej,

– uchyla mechanizmy dotyczące korekty kosztów w podatkach dochodowych,

– zmniejsza uciążliwość kontroli podatkowych przez wprowadzenie zapisu o miejscach, gdzie może być probwadzona kontrola dokumentów,

– zmniejszenie kosztów prowadzenia administracji przez zmianę obowiązku wydania postanowienia o zaliczeniu nadpłaty na koszt długów na nadpłaty większe niż trzykrotność długów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!