Czas czytania: około min.

O czym mówi dokument OBWE „Wskazówki korzystania z wolności zrzeszania się”?

24.11.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wspomniany w wypowiedzi dokument, którego oryginalna nazwa to Joint Guidelines on Freedom of Associacion został opublikowany 1 stycznia 2015 roku. Jest on owocem pracy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a właściwie głównie jednej z jej instytucji – Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), którego siedziba znajduje się w Warszawie. W przygotowaniu publikacji uczestniczyła również Komisja Wenecka, czyli organ doradczy Rady Europy.

Dokument podzielony jest na trzy główne sekcje:

  • A: „The Right to Freedom of Association” – objaśnia czym w praktyce jest wolność do zrzeszania się i podkreśla istotną rolę organizacji i stowarzyszeń w państwach demokratycznych;
  • B: „Guidelines on Legislation Pertaining to the Right to Freedom of Association” – zawiera wskazówki skierowane do ustawodawców, których decyzje oddziałują na możliwość swobodnego korzystania z prawa do zrzeszania;
  • C: „Interpretative Notes” – zawiera szersze objaśnienie i interpretację wcześniej wymienionych zaleceń. Poszczególne części tej sekcji zawierają wskazówki dotyczące prawodawstwa, relacji organizacji i stowarzyszeń ze strukturami państwa oraz udzielania dostęp do niezbędnych zasobów, w tym finansowych. Zalecenia dotyczące wsparcia organizacji ze środków publicznych zostały zawarte w sekcji C, podrozdziale E. „State support and access to other resources”.

Decyzje i rekomendacje podejmowane przez OBWE i jej instytucje mają charakter rekomendacji i nie wiążą państw członkowskich. Oznacza to, że nie istnieje mechanizm egzekwowania tych zaleceń bądź karania za ich nieprzestrzeganie.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.