Strona główna Wypowiedzi O czym mówi dokument OBWE „Wskazówki korzystania z wolności zrzeszania się”?

O czym mówi dokument OBWE „Wskazówki korzystania z wolności zrzeszania się”?

O czym mówi dokument OBWE „Wskazówki korzystania z wolności zrzeszania się”?

Adam Bodnar

Minister Sprawiedliwości

Niedawno OBWE przygotowała taki dokument, który się nazywa “Wskazówki korzystania z wolności zrzeszania się”. To jest taki dokument, który w randze prawa międzynarodowego ma rangę tzw. soft law, czyli miękkiego prawa, czyli pewne wskazówki jak należy funkcjonować, jak należy działać. W tych wskazówkach jest cały szereg rekomendacji, jak powinna wyglądać relacja pomiędzy państwem a organizacjami pozarządowymi w zakresie finansowania takich organizacji ze środków publicznych.

Poranek TOK FM, 23.11.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Poranek TOK FM, 23.11.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wspomniany w wypowiedzi dokument, którego oryginalna nazwa to Joint Guidelines on Freedom of Associacion został opublikowany 1 stycznia 2015 roku. Jest on owocem pracy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, a właściwie głównie jednej z jej instytucji – Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), którego siedziba znajduje się w Warszawie. W przygotowaniu publikacji uczestniczyła również Komisja Wenecka, czyli organ doradczy Rady Europy.

Dokument podzielony jest na trzy główne sekcje:

  • A: „The Right to Freedom of Association” – objaśnia czym w praktyce jest wolność do zrzeszania się i podkreśla istotną rolę organizacji i stowarzyszeń w państwach demokratycznych;
  • B: „Guidelines on Legislation Pertaining to the Right to Freedom of Association” – zawiera wskazówki skierowane do ustawodawców, których decyzje oddziałują na możliwość swobodnego korzystania z prawa do zrzeszania;
  • C: „Interpretative Notes” – zawiera szersze objaśnienie i interpretację wcześniej wymienionych zaleceń. Poszczególne części tej sekcji zawierają wskazówki dotyczące prawodawstwa, relacji organizacji i stowarzyszeń ze strukturami państwa oraz udzielania dostęp do niezbędnych zasobów, w tym finansowych. Zalecenia dotyczące wsparcia organizacji ze środków publicznych zostały zawarte w sekcji C, podrozdziale E. „State support and access to other resources”.

Decyzje i rekomendacje podejmowane przez OBWE i jej instytucje mają charakter rekomendacji i nie wiążą państw członkowskich. Oznacza to, że nie istnieje mechanizm egzekwowania tych zaleceń bądź karania za ich nieprzestrzeganie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!