Strona główna Wypowiedzi O ile osób więcej zmarło w październiku 2020 roku względem października 2019 roku?

O ile osób więcej zmarło w październiku 2020 roku względem października 2019 roku?

O ile osób więcej zmarło w październiku 2020 roku względem października 2019 roku?

Marcin Kierwiński

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Platforma Obywatelska

W październiku tego roku (…) w Polsce zmarło ponad 15 tys. więcej osób niż rok wcześniej.

Woronicza 17, 6.12.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Woronicza 17, 6.12.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Zgodnie z danymi znajdującymi się Rejestrze Stanu Cywilnego w październiku 2020 roku zmarło 49 314 osób. W analogicznym okresie rok wcześniej odnotowano 34 178 zgonów. Różnica między październikiem 2020 a październikiem 2019 to 15 134 zgonów.
 • Zbliżone wartości podaje także Główny Urząd Statystyczny, który gromadzi dane w ujęciu tygodniowym. W związku z tym wypowiedź Marcina Kierwińskiego uznajemy za prawdziwą.

Dyskusja na temat pandemii

Jednym z gości nadanego 6 grudnia w TVP Info programu „Woronicza 17” był Marcin Kierwiński. Podczas dyskusji na temat sytuacji związanej z koronawirusem oraz tego, jak rząd radzi sobie z pandemią, poseł Platformy Obywatelskiej pokazał tabelę, z której wynika, że w październiku tego roku zmarło w Polsce o ponad 15 tys. osób więcej niż w tym samym miesiącu rok wcześniej. 

Ile osób zmarło w październiku 2020 i 2019 roku?

Dane dotyczące liczby zgonów w poszczególnych miesiącach i latach znajdziemy w bazie danych Ministerstwa Cyfryzacji. Ze statystyk znajdujących się w Rejestrze Stanu Cywilnego wynika, że w październiku 2020 roku zmarło w sumie 49 314 osób (dane zgodnie ze stanem na 10 grudnia br.). W analogicznym okresie roku 2019 liczba zgonów w Polsce wyniosła 34 178. Różnica pomiędzy tymi wartościami to 15 134.

Dane dotyczące liczby zgonów gromadzi także Główny Urząd Statystyczny, na którego stronie 16 listopada opublikowano tabele przedstawiające tygodniowe statystyki, począwszy od roku 2000. W tym roku w kolejnych tygodniach października odnotowywano:

 • tydzień 40. (28 września – 4 października) – 8 352 zgony,
 • tydzień 41. (5-11 października) – 9 072 zgony,
 • tydzień 42. (12-18 października) – 10 083 zgony,
 • tydzień 43. (19-25 października) – 12 137 zgonów,
 • tydzień 44. (26 października – 1 listopada): 14 115 zgonów.

Dane dla analogicznego okresu sprzed 12 miesięcy przedstawiają się następująco:

 • tydzień 40. (30 września – 6 października 2019) –  7 689 zgonów,
 • tydzień 41. (7-13 października 2019) – 7 819 zgonów,
 • tydzień 42. (14-20 października 2019) – 7 803 zgony,
 • tydzień 43. (21-27 października 2019) – 7 628 zgonów,
 • tydzień 44. (28 października – 3 listopada) – 7 637 zgonów.

Po zsumowaniu danych z tygodni 41-44 w przypadku roku 2020 otrzymujemy liczbę 45 407 zmarłych obywateli, a dla roku poprzedniego – 30 887 (różnica wynosi zatem 14 520). Po uwzględnieniu również danych z tygodnia wcześniejszego (40) różnica w liczbie zgonów pomiędzy bieżącym a ubiegłym rokiem wynosi 15 003 zgonów (53 759 – 2020 rok oraz 38 576 – 2019 rok).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!