Strona główna Wypowiedzi O ile wzrosła kwota wolna od podatku za rządu PO-PSL?

O ile wzrosła kwota wolna od podatku za rządu PO-PSL?

O ile wzrosła kwota wolna od podatku za rządu PO-PSL?

Robert Gontarz

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Ile przez 8 lat Platforma i PSL podniosły kwotę (…) wolną od podatku? 2 złote.

Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii, 08.08.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii, 08.08.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • W listopadzie 2006 roku, za pierwszych rządów Prawa i Sprawiedliwości, przyjęta została ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Zaplanowano w niej ustalenie kwoty wolnej od podatku w wysokości 3 089 zł, jednak zmiana miała wejść w życie dopiero w styczniu 2009 roku. Na podstawie art. 63 ustawy – Ordynacja podatkowa kwota ta powinna być zaokrąglana do wysokości 3 091 zł.
 • Rząd Platformy Obywatelskiej nie podjął się żadnej dalszej reformy kwoty wolnej od podatku, więc pomiędzy rokiem 2009 a 2015 jej wysokość wcale nie wzrosła.
 • W latach 2008–2009 kwota wolna od podatku faktycznie wzrosła o ok. 2 zł, więc wypowiedź Roberta Gontarza oceniamy jako prawdę.

Kontekst wypowiedzi

Robert Gontarz był 8 sierpnia gościem w programie „Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii”. Wraz z nim w studiu pojawili się również: Krzysztof Gawkowski (Nowa Lewica), Władysław Teofil Bartoszewski (Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska), Anna Bryłka (Konfederacja), Marcin Bosacki (Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska) oraz Michał Wójcik (Solidarna Polska, Zjednoczona Prawica). Rozmowa toczyła się m.in. na temat niedawnych doniesień medialnych o majątkach Donalda Tuska i Mateusza Morawieckiego oraz zapowiedzianego przez Jarosława Kaczyńskiego planu likwidacji Izby Dyscyplinarnej.

Podczas dyskusji pojawił się również temat programu Polski Ład i planowanej przez Prawo i Sprawiedliwość reformy podatku dochodowego. Politycy opozycyjni zaczęli krytykować ten pomysł, twierdząc, że nowy projekt doprowadzi do wzrostu podatków płaconych przez uboższych Polaków oraz przedsiębiorców. Robert Gontarz skontrował te oskarżenia, zwracając uwagę na to, że plany PiS przewidują podniesienie kwoty wolnej od podatku aż do 30 000 zł. Przy okazji przypomniał on, że za rządów poprzedniej koalicji, czyli Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, kwota ta została podniesiona zaledwie o 2 zł.

Kwota wolna od podatku

Kwota wolna od podatku to kwota dochodu wolnego od podatku, czyli stawka, którą może zarobić osoba fizyczna (lub prawna) bez obowiązku zapłaty podatku dochodowego. Wysokość tej kwoty jest zależna od progu podatkowego, w którym znajduje się dany podatnik, a konkretne regulacje możemy znaleźć w art. 27 ust. 1a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie możemy przeczytać, że:

„Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7, lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:

1) 1 360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8 000 zł,

2) 1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8 000 zł) ÷ 5 000 zł
– dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł,

3) 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł,

4) 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł”.

W powyższym zapisie nie znajdziemy interesującej nas kwoty, gdyż wymaga ona przeliczenia w zależności od dochodu podatnika i obowiązującego go progu. Przykładowo dla osoby o dochodach poniżej 8 000 złotych podatek dochodowy wynosi 17 proc., gdy przemnożymy te liczby, otrzymamy 1 360 zł, czyli dokładnie tyle, ile w podpunkcie powyższego artykułu wynosi kwota zmniejszająca podatek, przez co ostatecznie taka osoba nie płaci podatku dochodowego.

Warto odnotować, że sytuacja, w której istnieje kilka progów kwoty wolnej od podatku, funkcjonuje w polskim prawie od 2017 roku, a przedtem mieliśmy do czynienia z jednolitą kwotą. Po przeliczeniu oznacza to, że obecnie kwota wolna od podatku wynosi:

 • podatku nie płacą osoby zarabiające mniej niż 8 000 zł rocznie,
 • dla dochodów w przedziale od 8 000 zł do 13000 zł – kwota degresywna od 8 000 zł do 3 091 zł,
 • dla dochodów od 13 000 zł do 85 528 zł rocznie – 3 091 zł wolne od podatku,
 • dla dochodów od 85 528 zł do 127 000 zł – kwota degresywna od 3 091 zł do 0 zł,
 • dla dochodów powyżej 127 000 – brak kwoty wolnej od podatku.

Kwota wolna od podatku w latach 2007–2015

Wysokość kwoty odliczanej od podatku dochodowego określana jest w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz we wszelkich wprowadzanych do niej zmianach. Pod koniec 2006 roku, jeszcze za pierwszego rządu PiS, przyjęto ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Określono wtedy, że podatek dochodowy dla dochodu poniżej 85 528 zł wynosi 18 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr. Po przeliczeniu możemy przekonać się, że kwota wolna od podatku wynosiła 3 089 zł. Możemy natomiast dodać, że na podstawie zasad zaokrąglania opisanych w art. 63 Ustawy o ordynacji podatkowej przytoczona powyżej kwota wzrosnąć powinna do 3 091 zł.

Warto jednak zaznaczyć, że na podstawie art. 22 wspomnianej ustawy zmiana kwoty wolnej od podatku miała wejść w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku. Oznacza to, że gdy rządy przejmowała Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe po wyborach w październiku 2007 roku, kwota nie wynosiła jeszcze 3 091 zł, lecz opiewała na wysokość 3 015 zł, a w roku 2008 wynosiła ona 3 089 zł. Faktycznie więc można powiedzieć, że od objęcia rządów przez PO-PSL kwota wolna od podatku wzrosła jedynie o 2 zł (z 3 089 do 3 091 zł).

W ciągu kolejnych 6 lat rządów koalicji PO-PSL nie doszło już do żadnej reformy kwoty wolnej od podatku.

Reforma z 2016 roku

Reforma systemu podatkowego oraz kwoty wolnej od podatku przyszła dopiero w roku 2016, czyli za rządów Zjednoczonej Prawicy. Pod koniec tego roku opublikowano obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzono kilka różnych stawek kwoty wolnej od podatku, zależnych od wysokości dochodów podatnika, najwięcej zyskali najmniej zarabiający Polacy. Zmieniono obowiązujące progi podatkowe oraz dodano do art. 27 ust. 1a, stwierdzający, że:

„Kwota zmniejszająca podatek, o której mowa w ust. 1, odliczana w rocznym obliczeniu podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 albo art. 37 ust. 1 lub w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1, wynosi:
1) 1 188 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 6 600 zł,
2) 1 188 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 631 zł 98 gr × (podstawa obliczenia podatku – 6 600 zł) ÷ 4 400 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 6 600 zł i nieprzekraczającej kwoty 11 000 zł,
3) 556 zł 02 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 11 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł,
4) 556 zł 02 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 556 zł 02 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł, dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!